Studenterna ska inte behöva lida av Karolinska Institutets misstag och överintag

Karolinska Institutet har länge haft kännedom om att det inte kommer att finnas tillräckligt med platser hösten 2020 för alla de läkarstudenter som redan har påbörjat sin utbildning.

Trots det har vi studenter inte fått besked om hur situationen ser ut förrän 2:a juli, vilket omöjliggjort en rimlig planering för att söka arbete eller annan utbildning i tid. Vi vet nu att det är minst 50 studenter som inte kommer att kunna få fortsätta sina studier på läkarlinjen i höst på grund av KI:s snedsteg.

Hur blev det så här?

Karolinska Institutet har under flera terminer i rad ökat sitt överintag på läkarlinjen och alltså tagit in fler studenter än vad det finns platser för på utbildningen.

KI har räknat med att studenter ska hoppa av utbildningen eller inte klara tentorna. Många tentor på Karolinska Institutet är så kallade spärrtentor som finns på de flesta terminerna under utbildningen och det är många som blir spärrade och får stå över en termin för att plugga upp sina resttentor. Även om det kanske inte är ett toppensystem så har det fungerat väl då alla som lyckas få godkänt på sina spärrtentor därefter har garanterats plats för fortsatta studier. 

Information om regeln att du som student har en garanterad plats när du har klarat din spärrtenta försvann från KI:s hemsida i februari 2020 och det visade sig att platsgarantin för spärrade studenter helt plötsligt hade tagits bort. Ingen information gick ut till drabbade studenter, inte heller har några beslut i frågan redovisats.

KI har dessutom skapat en tillfällig regel där studenter som under pandemin vill hjälpa den hårt belastade sjukvården genom att vårda Covid19-patienter får platsgaranti för att få komma tillbaka till studierna. En i sig väldigt bra och ansvarsfull inställning, men det har nu visat sig att studenter som tagit frivilligt uppehåll långt innan pandemin och nu jobbat på Covid19-avdelning de sista månaderna av sin ledighet har fått förtur till platserna som tidigare har garanterats studenter som klarat sina spärrtentor. Med ett stort överintag i klasserna, med en pandemi i världen som förändrat studiesituationen för läkarstudenter innebär det att det finns ännu färre platser lediga. Samtidigt vet vi alla att vårdpersonal är något som samhället verkligen behöver just nu. 

Hjälp oss studenter som hamnat i kläm och skriv på namninsamlingen för att vi inte ska behöva lida av KI:s informationsmissar och brister i planeringen.

Allt vi vill är att vi ska få fortsätta vår utbildning nu för att så fort som möjligt kunna komma ut i samhället och börja arbeta som läkare!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Estrid Kjellman överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook