Straffa inte barnen - nej till färre föräldradagar!

Regeringen har lagt fram utredningen ”En modern föräldraförsäkring”, med förslag på förändringar i föräldraförsäkringen. Den innehåller tyvärr direkt familjefientliga förslag.

Utredningen föreslår färre föräldradagar och kraftiga inskränkningar i föräldrarnas möjlighet till att bestämma själva. Hur modernt är det att begränsa flexibiliteten i föräldraförsäkringen? Låt oss ta strid mot familjefientliga förslag och värna familjers möjlighet att få ihop livspusslet. 

Vi motsätter oss förslag i utredningen som:

  • Färre dagar i föräldraförsäkringen
  • Att pappadagarna vid barnets födsel tas bort
  • 5 kvoterade pappamånader, och 5 kvoterade mammamånader
  • Att man inte ska få spara dagar efter barnens 3-årsdag
  • Ingen förälder kan ta ut mer än 8,5 månaders föräldraförsäkring under småbarnsåren.

Människor måste ges möjlighet att kunna kombinera jobb och familj. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag!

NEJ till färre föräldradagar!

father-1663312_1920.jpg


Mimmi Westerlund, Kristdemokraterna    Kontakta namninsamlingens skapare