Storören

Maanantaina 5.6 käsittelee Sipoon kunnan tekniikka- ja ympäristölautakunta Itäsalmen Storören niemen vuokraamista 25-50 vuodeksi kansainväliselle yritykselle, Internet osoite http://www.bellamer.com.
Toivomme että Storören pidetään kunnan hallittavana ja kehitetään ammattikalastien tarpeita huomioiden ja kaikkien kuntalaisten vapaa-ajan käyttöön.
Me allekirjoittaneet vastustamme jyrkästi Storörenin vuokraamista yksityisyritykselle.

Måndag 5.6 behandlar Sibbo kommuns nämd för teknik och miljö uthyrning av Storören i Östersundom med omgivning för 25 - 50 år till ett internationellt företag, Internet adress http://www.bellamer.com
Vi hoppas att Storören behålls i kommunens styre och vidareutvecklas enligt yrkesfiskarnas behov och till alla kommuninnevånares fritidsbruk.
Vi undertecknade motsätter oss bestämt att Storören uthyres till ett privatföretag.