Stoppa utvisningen av Zozan Ari

 
Tvåbarnsmamman Zozan Ari, som har Belgisk medborgarskap ska utvisas från Sverige p.g.a att Säpo anser att hon utgör ett säkerhetshot mot svenska staten. De vägrar lämna underlaget till beslutet och vänder sig till sekretesslagen.
Zozan är gift med Veysi och dem har två barn, hon jobbar och äger tillsammans med Veysi en lägenhet. Hon har bott här i Sverige i 5år och pratar svenska. Denna unga familj har försörjt sig själv, inte legat samhället till last. Brottsregistret är lika vitt som en ipren mot svart bakgrund.
Dem har fått avslag gång på gång och vet inte vad dem ska göra och vem dem ska vända sig till. 
Dem behöver hjälp från var och en att skriva under för att stoppa denna utvisning som totalt går emot dem mänskliga rättigheterna.

En fullt självförsörjande familj ska INTE behöva utsättas för detta, dem bidrar till samhället.
 
Hjälp oss att stoppa denna utvisning!!
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
English:
The mother of two, Zozan Ari, who has Belgian citizenship, is to be deported from Sweden because Säpo (swedish security service) considers that she poses a security threat to the Swedish state. They refuse to provide the basis for the decision and turn to the Secrecy Act.
Zozan is married to Veysi and they have two children, she works and owns an apartment with Veysi. She has lived here in Sweden for 5 years and speaks Swedish. This young family has supported itself, not been a burden to society. The criminal record is as white as snow against asphalt. They have been rejected time and time again and do not know what to do and who to turn to. They need the help of everyone to sign in order to stop this deportation, which is totally against their human rights. A fully self-sufficient family should NOT have to be exposed to this, they contribute to society and pay their taxes.
Help us stop this expulsion!!
 
130396839_835631540530382_3704048540423856099_n.jpg
 
e8e6984c-30c5-46c3-8b6d-93c3d06dc522.jpg
 331a01b6-3926-4a2c-b12a-ca39e79b3850.jpg
 
 
 

Organisation Inter Club Svezia    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Organisation Inter Club Svezia lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER







Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...