Stoppa nedskärningarna av Ödeshögs kulturskola

Samhällsbyggnadsnämnden i Ödeshögs kommun har beslutat att spara in 373 tkr på Ödeshögs kulturskola under 2020. Idag består personalstyrkan av motsvarande 3,5 heltidstjänster fördelat på 8 personer. Den beslutade nedskärningen skulle för kulturskolans del innebära motsvarande en 70%-tjänst vilket i sig motsvarar ca 1/5 av hela personalstyrkan. För samhället innebär det ett torftigare firande av såväl nationaldagen som skolavslutning, då det inte går att upprätthålla några spelande ensembler utan lärare. 

Stoppa dessa nedskärningar så att vi får ha alla kulturskolans lärare kvar!


Supporterklubben Destiny Hill och Minda Birgestam    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook