Stoppa vräkningen av familjen Khated

Ahmad och Rim kom till Sverige i samband med flyktingvågen och pga av kriget i Syrien. På kort tid har de hunnit etablera och rota sig bra i Sverige och i sin hemkommun Hörby. Ahmad har fått validerat sin legitimation som narkossköterska och behöver endast komplettera vissa kurser på gymnasienivå. Rim studerar SFI på heltid med goda resultat. De är således självförsörjande. Barnen har sin trygghet i skola/förskola, vänner och fritidsaktiviteter. 
Nu har Hörby kommun bestämt dig för att vräka familjen från den bostad som de hyr i andrahand av kommunen.

I politiskt fattade beslut i kommunfullmäktige har kommunen beslutat att kontrakten ska omfatta 4 års boende, men trots detta skrevs kontrakt på endast 2 år. Familjen har av personal i Hörby kommun hotats att fråntas sina barn för familjehemsplacering om dem inte hittar boende innan 29/3. 

Vi skulle uppskatta om så många som möjligt trycker på Hörbybostäder ‭0415-37 81 43‬ som är ett kommunalt bostadsbolags där kommunen styrs av SD, samt skriver under namninsamlingen som sedan kommer lämnas in till kommunchef, kommunalråd och ansvarig personal på bostadsbolaget. 

Stå upp för mänskliga rättigheter, barnperspektivet och Barnkonventionen! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Leila Ourahmane överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook