Stoppa Värnamo kommuns tvång på vegetarisk skolmat!

Som du säkert vet har Värnamo kommun beslutat att det en dag i veckan enbart ska serveras vegetariska rätter i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium. Beslutet har fattats utan föregående dialog med eleverna, trots att det finns matråd, vilkas uppgifter är att diskutera just denna typ av frågor.

Bakom beslutet finns bland andra barn- och utbildningschef Johan Grahn. Till Värnamo nyheter (Timner 2023) anger han följande skäl till åtgärden:

”Politiken vill ju gärna att vi jobbar för att göra lite mindre klimatavtryck och då är det här ett sätt […] Eftersom inflationen går upp har vi också fått uppdraget att sänka våra kostnader. Matpriserna drar iväg och det är lite bättre ekonomiskt att servera vegetariskt, det är ett sätt att få pengarna att räcka lite längre […] Vi gjorde en beräkning i höstas, sen har ju priserna fortsatt upp, men det rör sig om mellan 200 000 och 300 000 kronor på årsbasis.”

Angående klimatnyttan med vegetariska dagar är det mer komplicerat än att enbart hänvisa till att vegetariska livsmedel generellt ger ett lägre klimatavtryck än icke-vegetariska diton. Man måste också ta hänsyn till risken att matsvinnet ökar då man tar bort den mat som är mest populär. Vad beträffar kostnadsbesparingarna med vegetariska dagar behöver man sätta dessa i perspektiv till de totala kostnaderna för måltider i förskolor, grundskolor och gymnasium inom kommunens verksamhet. Grahn uppger inte dessa men enligt olika källor ligger dessa på i genomsnitt drygt tio kronor per portion i riket. Med tanke på hur många som är inskrivna på kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium lär 300 000 kronor vara en närmast försumbar andel av de totala kostnaderna. Grahn förutspår också, trots avsaknad av dialog med eleverna, att beslutet inte kommer att medföra större reaktioner. Hur kan han säga detta till media, när han aktivt har valt att inte ta hänsyn till elevernas eventuella synpunkter?

Syftet med gratis skolmat, som Sverige är ett av få länder i världen att erbjuda, är ytterst att ge alla elever, oavsett ekonomiska förutsättningar, de bästa möjligheterna att lyckas i skolan. Att införa vegetariska dagar riskerar att leda till att en ansenlig mängd elever avstår från att äta; hur Johan Grahn än framställer vegetarisk kost och hur gott än beslutsfattarna tycker att det är, eller säger sig tycka att det är, kvarstår det faktum att många elever inte håller med. Att gå hungrig en hel eftermiddag försvårar avsevärt möjligheterna att koncentrera sig och ta till sig ny kunskap på lektionerna. Mot bakgrund av detta samt att kostnadsbesparingarna är små och klimatvinsterna är tveksamma, framstår beslutet som Värnamo kommun har fattat som grundlöst och resultathämmande.

Vi kräver i första hand att Värnamo kommun drar tillbaka beslutet att införa vegetariska dagar i förskolor, grundskolor och gymnasium och återgår till ordningen där alla elever kan välja mellan vegetariskt och kött/fisk/fågel. I andra hand kräver vi att Värnamo kommun initierar en dialog med matråden på dess grundskolor och gymnasium och därefter omprövar beslutet att införa vegetariska dagar.

Oliver Ahl, elevskyddsombud Finnvedens gymnasium

 

Källförteckning

Timner, H. (2023). En köttfri dag i veckan för skoleleverna i kommunen. Värnamo nyheter, 21 februari, s. 5

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Oliver Ahl kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...