Stoppa utvisningen av Ayman Amin till fängelse i Sudan !

Vänster- och människorättsaktivisten Ayman Adel Amin Abdallah lyckades fly från den sudanesiska diktaturen i sista stund. Nu vill de svenska migrationsmyndigheterna skicka tillbaka honom. Om han återvänder väntar livstidsstraff – i värsta fall avrättning.

Vår vän och kamrat Ayman, politisk flykting från Sudan, är akut hotad av utvisning till den blodbesudlade Omar al-Bashirs fängelser, tortyrkammare och galgar. Det ska inte få ske !  En arresteringsorder är utfärdad på honom i Sudan men migrationsverket tar ingen notis om detta. Vi måste vara beredda att hjälpa honom från ett tragiskt öde ! 

I somras organiserade några människorättsaktivister en aktionsgrupp för att rädda en ung fängslad kvinna , Layla , från att stenas i Sudan. Ayman och hans vänner från Sudanese Front for Change var mycket aktiv i denna kampanj och deltog med oss i demonstrationen utanför ambassaden och var även med i en delegation till Utrikesdepatementet där vi informerade Carl Bildts statssekreterare om fallet. Med vår lilla insats bidrog vi till den världsomfattande kampanjen och en lycklig utgång när Layla så småningom släpptes fri.  https://www.facebook.com/groups/187882464678538/?ref=ts&fref=ts

Ayman är väl känd av regimen. Som student var han aktiv i SOAT, Sudan Organisation Against Torture och även i den välkända anhörigföreningen för 28 arméofficerare som avrättades av regimen. Ayman var aktiv i kommunistpartiet men gick ur i protest mot att de allierade sig med diktaturen. Under en tid då Sudan fortfarande var enat var han även aktiv i oppositionspartiet SPLM, Sudanesiska folkets befrielserörelse. En del från det gamla partiet styr nu i södra Sudan. Ayman stödjer inte alls regimen i Sydsudan men medlemsskapet i det gamla partiet används nu för att fabricera åtal mot Ayman för spionage och ”samarbete med fienden”. Situationen i Sudan är ständigt mycket labil och det ena kriget mot minoritetsfolk avlöser det andra och massakrer mot politiska protestyttringar är oräkneliga. Kvinnor piskas på torget för att de burit byxor, fängelserna är överfulla av politiska fångar och godtyckliga avrättningar sker. Folkmordet i Darfur är bara en av åtalspunkterna från Internationella Brottmålsdomstolen i Haag mot Omar al-Bashir. Hans enda kvarvarande vänner är de likaledes blodbesudlade regimerna i Iran och Syrien.

 

https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/480735_511345592211121_1813221625_a.jpg Omar al-Bashir. Diktator sedan militärkuppen 1989.

Ayman har solklara asylskäl och starka bevis; Flera intyg styrker hans medlemsskap i SOAT, SPLM och anhörigföreningen samt att han suttit fängslad under tortyrliknande förhållanden. Det finns kopior av två arresteringordrar som skickats till familjen i Sudan. Då Migrationsverket inte kunnat bestrida något av detta hittade de på andra 'skäl' att avslå asylansökan: Ayman åberopade inte specifikt kriget mellan Sudan och Sydsudan samt medlemsskapet i SPLM från första början. ”Oaktat eventuella arresteringsordrar finner Migrationsverket det anmärkningsvärt att du inte tidigare åberopat medlemsskap i SPLA (Migrationsverket blandar ihop det gamla partiet SPLM med befrielseamén SPLA). Du har inte heller förklarat varför du inte har kunnat åberopa omständigheterna tidigare eller visat giltlig ursäkt för att inte ha oberopat dem tidigare”, anser beslutsfattarna.

 

https://fbcdn-photos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/547009_511346212211059_661730949_a.jpg Ayman talar vid en av många demonstrationer vid Sudans ambassad.

Men det stämmer inte. Ayman har faktiskt gett en helt rimlig förklaring. När Ayman arresterades i Sudan var det hans aktivitet i anhörigföreningen som diktaturen frågade om, inte SPLM. I februari 2011 sökte Ayman asyl i Sverige och angav de hot mot honom som han då kände till. Det var först från i juli 2011 som regimen började massarrestera SPLM-anhängare i norra Sudan och anklagade Ayman för spionage. Självklart kunde inte Ayman åberopa grunder för asyl som då inte existerade. Men trots detta kan beslutsfattarna helt enkelt bestämma sig för att förklaringen inte ska ses som 'giltlig'. Dessutom borde Ayman fått asyl redan på de första grunderna som åberopades vilket framgår av de andra bevisen.

I avslagsbeslutet hänvisar Migrationsverket till förarbeten till 12 kap 18 § i Utlänningslagen, att det finns ett mycket begränsat utrymme att ta hänsyn till ”faktorer som svikna förhoppningar, oro för att återvända till hemlandet samt sociala eller ekonomiska problem”. Pratar de om ett annat asylfall? Det är inte svikna förhoppningar eller ekonomiska problem Ayman oroar sig för – utan livstid i fängelse eller avrättning! Enligt Utlänningslagen 12 kap 1 § får avvisning och utvisning av en utlänning "aldrig verkställas till ett land om det finns skälig anledning att anta att utlänningen där skulle vara i fara att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning..."

Vi kommer att göra allt för att Ayman inte hamnar i al-Bashirs klor. Vi kräver att migrationsverket snarast omprövar sitt beslut ! Vi tror inte dess tjänstemän har klart för sig vad Sudans regim är kapabel till i sina förföljelser av oliktänkande. Omar al-Bashir har hundratusentals liv på sitt samvete. Alla som känner Ayman vet att han är just en sådan frihetskämpe som al-Bashir vill utplåna. Ayman har ett pris på sitt huvud och har självklar rätt till asyl.

2012-11-20

Mattias Bernhardsson  Asylrörelsen i Stockholm

Göran Gustavsson  Kommunal Stockholms Läns representantskap

Lär känna Ayman:    https://www.facebook.com/ayman.adel.52?fref=ts

 

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/534601_511343335544680_188469902_n.jpg Layla, en ung mor som hotades av stening i somras. Sudan har implementerat islamsk sharia i lagstiftningen.

 

 


Göran Gustavsson    Kontakta namninsamlingens skapare