Stoppa utvisning av Zoolfaqar som riskerar tortyr och döden i Afghanistan

I ca 3,5 år har vår vän och familjemedlem levt i ovisshet om han kommer få stanna i Sverige eller inte. Vi fick nyligen beskedet om att Zoolfaqar fått sitt andra avslag på sin asylansökan. 

Migrationsverket skriver i sitt avslag om att Zoolfaqar löper risk att straffas med döden eller utsättas för kroppsstraff eller tortyr av talibaner. Dock anser Migrationsverket att detta inte är tillräckligt allvarligt för att få söka skydd i Sverige, de tycker det räcker att han bosätter sig i en annan stad i Afghanistan än i den hans föräldrar och syster blev mördade. 

Ha då i åtanke att under 2018 publicerade BBC en studie som visar att talibanerna har aktiv och fysisk närvaro i 70% av landet. 

Zoolfaqar lever idag med ständig ångest och mardrömmar. 

Migrationsverket har även gett Zoolfaqar en ny födelsedag och menar att han nu är över 18 år och en vuxen man som klarar sig i Afghanistan, trots att en åldersbedömning av hans tänder visar att han är under 18 år. Både socialtjänsten och överförmyndarnämnden anser att Zoolfaqar bedöms vara i den ålder han uppger, alltså under 18 år, vilket styrks av Zoolfaqars pass, men detta är inte heller tillräckligt för Migrationsverket som anser att han inte lyckats bevisa sin ålder.

Vår vän och familjemedlem Zoolfaqar flydde till Sverige hösten 2015, han var då 13 år gammal. Han flydde hit från tortyr och döden i Afghanistan. Under sin tid i Sverige har Zoolfaqar lärt sig tala flytande svenska. Han har gått ut högstadiet med godkända betyg och började gymnasiet hösten 2018. Två dagar i veckan praktiserar han i restaurangdelen på ett hotell och är en väldigt uppskattad medarbetare.

Zoolfaqar har många vänner och ett stort kontaktnät i Sverige. På fritiden spelar han fotboll vilket han älskar. Som person är Zoolfaqar otroligt snäll, omtänksam och rolig.

Vi tycker inte att det är humant att skicka en så ung kille, som bott i Sverige så stor del av sitt liv, till ett land han flytt från. I Sverige har han sin framtid, sina vänner och sin nya stora familj med många som älskar och bryr sig om honom.

FN har lämnat flera rapporter om den allvarliga situationen i Afghanistan och anser att det är ett land i krig. Att utvisa människor till länder där de riskerar liv, säkerhet och frihet står i strid mot EU:s skyddsgrundsdirektiv och Genevekonventionens artikel 33. Men detta vill inte Migrationsverket ta till sig. Senast 2019-03-07 skedde ytterligare ett bombattentat i Kabul med flera döda, Kabul är en av de städer Migrationsverket anser att vår vän och familjemedlem kan bosätta sig i. 

UD avråder alla svenskar att resa till Afghanistan, hur kan då Migrationsverket anse det vara säkert att skicka barn och ungdomar dit? 

Tycker du, precis som vi, att Zoolfaqar ska få stanna i Sverige med sin nya familj och sina vänner så ber vi dig skriva under denna namninsamling. 

Inget barn eller ungdom ska behöva bli utvisad till ett land i krig. 


Zoolis1.PNG