Stoppa utförsäljningen av Sollentunahem

I lagen om allmännyttiga bostadsbolag står angivet att varje värd ska erbjuda sina hyresgäster både möjlighet till boendeinflytande samt inflytande i själva bolaget.

 

Med anledning av ovanstående lag anser de berörda hyresgästerna av utförsäljning av Sollentunahem att beslutet bör ogiltigförklaras, eftersom de berörda hyresgästerna i denna process inte blivit tillfrågad om de samtycker i denna fråga innan beslutet klubbades igenom i 2016. Under processens gång har information undanhållits och fördröjts för hyresgästerna och kommunikationen varit undermålig. (se exempel nedan)*

 

Hyresgästerna ber därmed ägaren av Sollentunahem, Sollentuna Stadshus AB att återkalla sitt beslut och istället (skulle de fortfarande ha intresse av detta) påbörja en ny utförsäljningsprocess, på ett adekvat vis i samråd med berörda hyresgäster.

 

Om inte tvingas hyresgästerna av berörda bostäderna att vidta juridiska åtgärder.

 

Undertecknat:

Hyresgästserna i Häggvik, Skälby, Malmvägen 10 - 12, Edsberg, Rotebro, Rotsunda Norrviken och Klasro.

 

Vänligen bidra med din signatur i detta ärende, inklusive det område du bor i. 

(I nuläget har 290 personer från ovanstående områden

skrivit under detta brev.)

 

 

*
1. Hyresgästerna samtycker på stående fot inte i denna utförsäljning och i förfarandet hur det har genomförts.

2. Under åren har kommunikationen kring utförsäljning varit närmast obefintlig.

3. Det tydliga huvudsakliga argumentet kring utförsäljning (innan beslutet klubbades igenom 2016) var att intäkterna av försäljningen av 2000 lägenheter skulle finansiera nybygge av 1500 lägenheter. 541 lägenheter i Rotsunda och Rotebro såldes 2019 för 739 000 000 kr. Av detta fick Sollentunahem inte en krona. Däremot kan de låna 100 000 000 kr. Pengarna går i stället till nedskrivning av kommunhuset, infrastrukturinvesteringar i Väsjön m.m. Hyresgästerna anser att detta är falsk marknadsföring och upplevs snarare som ren och skär stöld.

4. I utförsäljningen av Rotebro / Rotsunda som beslöts om i november 2018, fick hyresgästerna ingen information alls om den tilltänkta nya ägaren m.m de fick själva tjata sig fram till ett möte som skedde en månad innan överlåtelsen till den nya fastighetsägaren. Då fick de mer teknisk information om hur överlåtelsen skulle gå till. Ingen fråga / samtycke i denna process kring val av ny hyresvärd m.m Hyresgästernas åsikter ignorerades.

5. Henrik Thunes (ordförande för Sollentuna Stadshus ABs styrelse) uttalade sig i Mitt I den 26:e december 2020 “just nu är Sollentunahem inte beroende av pengar för stora investeringar” (först 2029 skall det byggas). Ingen av hyresgästerna har hittills sett någon som helst detaljplan för det sk. "nybygget”. Trots detta fortsätter Sollentuna Stadshus AB att driva vidare planen av försäljning av Häggvik, Skälby och Malmvägen 10 -12 i 2021.

6. Under 2020 fick berörda hyresgäster ingen kommunikation alls kring denna försäljning. På fredagen innan julhelg 2020 kom ett brev i brevlådan med inbjudan till ett “informationsmöte” om försäljningen via Zoom den 14:e Januari.

7. När detta möte öppnas nekades deltagarna att delta med varken video eller mic, de kunde endast skriva kommentarer i “chatten”. Organisatörerna å andra sidan hade video och mic. (Medverkande i mötet var b.l.a Sollentunahems VD Anna Mellerström, ordförande i Sollentunahems styrelse Maria Stockhaus och Henrik Thunes).

Inga välkomst ord sades i mötets öppnande om hur mötet skulle gå till eller förklaring till varför deltagarna inte kunde delta med video och mic. Därigenom fick hyresgästerna ingen uppfattning hur många som deltog i mötet (detta informerades inte heller om muntligt). Det gavs inte heller någon teknisk info hur “chatten” fungerade. Med tanke på att vissa deltagare kanske är helt ovana datoranvändare och att en del faktiskt inte har möjlighet att använda händerna p.g.a rörelseförhinder etc., upplevs detta extremt exkluderande.

8. I mötet belystes inte heller alla frågor och synpunkter. Vissa frågor lästes upp men tolkningen av frågorna förvrängdes. Vissa frågor sa dem skulle de i stället besvara per mail till berörda, (hur de nu skulle fått tag i dessa mail adresser? Ingen sådan utlysning gjordes). (Mötet spelades in, så det finns arkiv på detta).

9. Thunes sa också att denna utförsäljning skulle “öka” kommuninvånarnas valmöjlighet i bostad och öka “tryggheten" i Sollentuna. (Men uppenbarligen inte för de 2000 berörda hyresgästerna - som inte har något val alls. Beslut har tagits helt ovanför deras huvuden, utan minsta boinflytande).

10. I nuläget tar det ca 12 år att få lägenhet genom Sollentunahems bostadskö. I och med utförsäljning halveras Sollentunahems lägenhetsbestånd. Detta innebär att det kommer ta än längre tid att få lägenhet i Sollentuna.

11. Det finns heller ingen garanti att privata hyresvärdar skulle erbjuda “bättre” och stabilare boenden, eftersom de flesta privata aktörer vill göra vinst av sitt köp. Korta kontrakt, lyxrenoveringar, “marknadspriser”, är vanliga företeelser inom den privata bostadsmarknaden.

12. Ur ett framtidsperspektiv. När allmännyttan minskar, minskar också inkomst för Sollentuna kommun, pengar som i vanliga fall går till underhåll av kommunen, infrastruktur etc. Pengarna som Sollentuna Stadshus AB får för denna försäljning kommer en dag att ta slut vad händer då?

13. Vill vi ha fler poliser som gör våra områden “trygga" eller trygga boendeformer som bidrar till trygga medborgare?

På grund av detta ansvarslösa agerande har tryggheten redan minskat betydligt för berörda hyresgäster.

14. Att fortsätta att driva på denna fråga, i Coronatider, visar hur lite förståelse och omtanke Sollentuna Stadshus AB har för en stor del av kommunens invånare och vilken ökad stress och oro detta bidrar till för berörda. Hur kan ett sådant ledarskap trovärdigt säkerställa vidare “trygghet” i denna kommun och för dessa individer?

15. Sollentunahem var ett välmående bolag, att bekosta nybygge skulle lätt kunna ha finansierats genom lån som naturligt återbetalas av inflyttade hyresgäster. Att denna utförsäljning istället görs helt på bekostnad 2000 hyresgäster och deras familjers välmående, utan att de ens tillfrågas, är skamligt.

16. Thunes sa i informationsmötet den 14:e januari 2021 att försäljningen av Häggvik, Skälby, Malmvägen lätt kan hävas om de inte hittar “rätt” köpare. Detta innebär att det också borde vara fullt möjligt att stoppa försäljning på grunderna att Sollentuna Stadshus AB uppenbarligen inte respekterat sedvanliga regler och lagar i denna process.

Citat från en av deltagarna på informationsmötet:

"In the online information session organised by Sollentunahem, Henrik Thunes made it clear that it is possible for the council to easily halt the sale.

Given that the law states that residents of public housing should be properly consulted in relation to major changes — sale to a private actor being a clear example of such — and that no such consultation has taken place, this decision must be IMMEDIATELY reversed with no further action towards sale taking place prior to comprehensive consultation with residents.”

Gör om och gör rätt!

 

(Detta brev skickades den 31/1 - 2021 till Sollentuna Kommunstyrelse, Sollentuna Stadshus AB:s styreslsemedlemmar, Gruppledarna, Sollentunahems styrelse och VD, och press.)


Hyresgästerna Sollentunahem    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Hyresgästerna Sollentunahem lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...