Stoppa chockhöjningen av taxan på Marstrandsfärjan!

Nu räcker det! Marstrandsön har varit bebodd i minst 1000 år, en era som snart går mot sitt slut om inte Kungälvs kommun omvärderar sitt beslut om att höja årstaxan på färjan med 400%. Vill du bevara Marstrand levande året om? Skriv på vår namninsamling idag.

marstrandsfärja.jpg

Marstrand är ett unikt skärgårdssamhälle som är fördelat på två öar, Koön och Marstrandsön, på varsin sida om ett 200 meter brett sund, där färjan fungerar som en nödvändig bro för att invånarna ska kunna ta sig mellan butiker, skola, förskola, bibliotek, post, fritidsaktiveter, vårdcentral och andra viktiga samhälls- och servicefunktioner på båda sidor om sundet. 

I samband med övertagandet av driften av Marstrandsfärjan vid årskiftet 20/21 har Kungälvs Kommun höjt taxan på årskorten från 970 kronor till 3975 kronor för vuxna och 2775 kr för barn. Samtidigt har man gjort korten personliga, tagit bort möjligheten för barn över sex år att åka gratis i vuxens sällskap. Detta bara ett år efter att man höjt årstaxan på öns boendeparkering från 2200 kr till 7200 kr/bil och år.

Kommunens beslut slår hårt mot de få åretruntboende på Marstrandsön, barnfamiljerna i synnerhet, men drabbar också alla de som arbetar inom öns verksamheter: hemtjänst, skola, bibliotek, butiker, hotell och restauranger - typiskt kvinnodominerade låglönejobb. 

Den dramatiska taxehöjningen begränsar också rörligheten i hela samhället, vilket inte bara bryter mot FNs barnkonvension, utan leder till att flera åretruntöppna verksamheter nu hotas akut av nedläggning. Höjningen försvårar dessutom möjligheterna att rekrytera kompentent personal, och riskerar även att minska antalet besökare från övriga orter eftersom Västtrafiks enkelbiljetter inte längre är giltiga på färjan. De som kommer med buss måste köpa en ny biljett för att ta sig de sista 200 metrarna över till Marstrandsön. 

Omvärderar inte de styrande i Kungälvs Kommun sitt beslut snarast befarar vi att Marstrandsön inom kort kommer förvandlas till en spökstad nio månader om året. Något som inte bara strider mot kommunens egna mål, utan också mot Göteborgsregionens gemensamma plan för kustzonen.

DET FINNS ETT ALTERNATIV 
Kungälvs kommun hävdar självkostnadspris, men räknar bara med hälften så många resenärer som färjans eget räkneverk visar. Föreningen Marstrandsföretagarna & Co har därför ifrågasatt underlaget och presenterat en alterantiv betalningsmodell som, till skillnad från kommunens strategi om att ta orimligt mycket betalt av en liten och utsatt grupp medborgare, syftar till att attrahera fler boende, besökare och verksamheter som kan dela på kostnaden för driften av färjan. Ett långsiktigt förslag som skulle gynna alla partner. 

Marstrandsföretagarnas kalkyl bygger på samma driftskostnader som kommunens, men räknar med fler resenärer och en avsevärt rimligare årsavgift (förslag 600 kr/vuxen och 400 kr/barn) för alla kommunens invånare – helt i enlighet med kommunens likställdhetsprincip.

Läs mer på Marstrandsföretagarnas webbplats

DETTA KAN DU GÖRA
Vill du också bevara Marstrand levande året om, och ställer dig bakom Marstrandsföretagarnas taxeförslag?

  1. Skriv på namninsamlingen, och lämna gärna en kommentar.
  2. Dela länken till namninsamlingen i dina egna sociala kanaler
  3. Tagga gärna @kungalvskommun, och använd hashtaggarna #låtmarstrandleva, #levandeskärgård och #marstrandsfärja.

Överlämningen av denna namninsamling kommer ske till kommunstyrelsen i god tid inför nästa möte i kommunfullmäktige den 4 mars. 


Marstrandsföretagarna & Co    Kontakta namninsamlingens skapare