Stoppa stängningen av Sjumilaskogens förskola

Vallentuna kommun vill stänga den enda kommunala förskolan i södra Vallentuna! I sitt underlag yrkar de på brist på barn men ändå låts de privata förskolorna runt om vara kvar. 

Risktagandet av brist på förskolebarn bör inte drabba en kommunal verksamhet, utan ska ligga hos de privata aktörerna. 

Ingen av de privata förskoleaktörerna kan heller ta emot de barn som drabbas av nedstängningen vilket leder till att dessa barn kommer stå utan förskoleplats!

 

Sjumilaskogen har idag en väldigt väl fungerande verksamhet, med utbildade pedagoger och stora lokaler med plats för fler barn. Det borde satsas på denna typ av verksamhet, där trygghet och utbildning primeras. 

Skriv under nu för att stoppa nedläggningen och urholkningen av Vallentuna kommun!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Miranda Karlsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...