Stoppa sparkraven på Nykvarns skolor & förskolor!

Nykvarns kommun har ett underskott på 30 miljoner kronor för 2019 - och nu har utbildningsnämnden lämnat över förslag på miljonbesparingar till kommunfullmäktige;

o Ett antal tjänster minskas på grundskolan genom att klasser slås ihop och tjänstefördelningen effektiviseras.
o Vakanta förskollärartjänster ersätts med barnskötare och på sikt sänks andelen förskollärare till 40%.
o Förskolan omorganiserar verksamheten för 20-timmarsbarnen och effektiviserar antalet tjänster.
o Alla övriga kostnader minimeras
o Kostenheten minskar livsmedelskostnaderna och effektiviserar organisationen vad gäller tjänster.
o Löneutrymmet sänks från 3% till 2%.
o Extra paviljonger till förskolan skjuts i möjligaste mån fram till januari men det måste balanseras mot ansökan om statsbidraget för minskade barngrupper. Paviljongerna möjliggör minskade barngrupper.

Vi har hamnat här p.g.a. våra förtroendevaldas bristfälliga förvaltning. Och som vanligt ska det sparas in på de som är helt oskyldiga. Detta kan vi bara inte acceptera!

Vi kräver att förslaget ovan läggs ner i sin helhet, inga besparingar ska göras på Nykvarns skolor eller förskolor!

De ansvariga som är skyldiga till detta underskott får utreda andra besparingsområden, och varför inte bidra själva genom att sänka sina egna höga löner & arvoden?

Denna namninsamling bifogades först till en skriftlig överklagan som jag skickade in 28/5-19 med 935 underskrifter (!) och nu ska jag ta den vidare till kommunfullmäktiges sammanträde 19/6-19.

Hjälp mig att få listan ännu längre till dess!

Vi vill behålla Nykvarns välfungerande skolomsorg!

Nykvarns barn ska inte behöva drabbas!

Snälla, hjälp mig - skriv under!

Mvh/

Daniel Nilsson, initiativtagare

0709-20 97 19

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Daniel Nilsson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...