Stoppa rivningen av Spångas församlingshus

Vi är ett antal spångabor som har gått samman för att bevaka aktuella och kommande stadsbyggnadsplaner här i Spånga. Det stora flertalet av oss är också sedan lång tid tillbaka medlemmar i Spånga/Spånga-Kista församling. Samtliga av oss är kraftiga motståndare till de nu framkomna planerna på att riva Spånga församlingshus. Dessutom har nära nog samtliga spångabor som hittills besökt det informationstält vi ställer upp på Spånga torg på lördagar instämt i våra protester.Vi har noterat att ingen information om den avsedda rivningen av församlingshuset över huvud taget har lämnats i Församlingsbladet eller på annat sätt till oss medlemmar. Vi har vidare noterat att besluten i frågan varit enhälliga.

Skriv under denna namninsamlig för att visa att du vill ha kvar Spångas församlingshus!


För Spångas Framtid    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att För Spångas Framtid lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...