Stoppa RES Renewable Norden AB (RES) planer på Vindkraft i Näshulta

Stoppa ödeläggelsen av Näshultas sköra naturområden

Det handlar om sex vindsnurror som ska placeras i området runt Stora Uvberget. Vi motsätter oss starkt den planerade etableringen av vindkraftverk, som är nyckfull, kortlivad och ödelägger stora naturområden. Tärnsjön som är en liten skogstjärn ligger nedanför Uvberget och hyser flera fågelarter, där spelar också orre, och i skogen spelar även tjäder. Tjärnen är vattenhåla för många djur. Turbin 1 planeras att byggas intill Tärnsjön vilket skulle slå ut allt djurliv i dess i närhet. Ljudalstringen från vindkraftverk kan dessutom höras på stora avstånd.

De flesta kommuner säger idag nej till vindkraftverk som är högre än 150m eftersom de måste förses med ett väldigt starkt blinkande vitt ljus, dygnet runt, året runt. Verken som planeras i Näshulta är 290m höga, hinderbelysningen på vindkraftverken som planeras på Stora Uvberget kommer att påverka omgivningen.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Lars Gustafsson kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...