Stoppa prospektering och brytning av alunskiffer i Sverige

Oviksbygden mot brytning (www.oviksbygden.se) är ett politiskt och religiöst obundet initiativ som vill skapa förutsättningar för kommuner att själva kunna besluta om sina naturtillgångar utan att riskera att överprövas eller falla offer under en föråldrad minerallagstiftning.

Rovdriften på svensk natur, till förmån för utländska bolag, har gått för långt. Under rådande minerallagstiftning ges, med generösa villkor, tillstånd att prospektera samt utvinna naturtillgångar ur svensk mark med stora och okontrollerbara risker för natur, kultur och befolkning!

Vi vill med denna petition kräva ett stopp för planerna på brytning i alunskiffer avseende Oviken samt en ändring av minerallagen för att ge kommuner möjlighet att utöva en vetorätt som del av tillståndsprocessen gällande alla former av prospektering, bearbetning och utvinning ur alunskiffer. 


Oviksbygden mot brytning    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Oviksbygden mot brytning kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...