Stoppa planerad förändring av skolorna i Trångsund och Skogås.

Huddinge kommun släppte ned en oroväckande nyheter att Skogås och Trångsunds skolor skulle så inför en omfattande omorganisation. Detta skulle innebära att barn födda 03 och tidigare får "hoppa omkring runt om Huddinge". Tryggheten, förtroendet och hoppet når en ny lägsta nivå om detta drivs igenom. Edboskolan har tidigare blivit drabbad av en omorganisation som ledde till ett misslyckande och att "i efterhand kunde det tänkt om". Ska vi låta de styrande ta ett beslut IGEN som vi, Föräldrarna och barnen, inte får ta del av när de haft en diskussion i ett år!

Jag vill inte att detta ska ske och att vi visar kommunen trots den korta varsel vi givits att vi ger oss inte!

Om denna korta varsel innan beslutet tas är medveten från kommunens sida, är det förkastligt, men inte förvånande då viktiga saker brukar "falla mellan stolarna".

Skriv under.