Stoppa omflyttningar för ensamkommande 18+ i Halmstad

 

låt_de_unga_stanna.jpg


Halmstad kommun får 4,8 miljoner i bidrag från staten för att låta ensamkommande
18-åringar som är i asylprocess bo kvar i kommunen. Bidraget gäller från 1 juli och ett år framåt. Men ännu finns inga beslut tagna. Handlingskraft och politisk vilja saknas. Tiden går och nya åldersuppskrivningar och 18-årsdagar kommer – varje vecka. Antalet växer!

Bakom varenda siffra i statistiken finns en ung människa vars liv slås i spillror när trygghet och nätverk försvinner över en natt. De som får bo kvar i kommunen kan åtminstone fortsätta skolan, ha kvar sina vänner och fritidsaktiviteter. De flesta har bott här i mer än två år. 

Vi som stöttar eller arbetar med dessa ungdomar mår också dåligt. Varenda dag innebär nya trauman och krishantering. Vi kämpar för att de ska orka, försöker inge hopp, ringer om de inte dyker upp, vi lyssnar och stöttar så gott vi kan. Vi kämpar också för att VI ska orka! Alla påverkas! Vi har presenterat ett kostnadseffektivt förslag där kommun, civilsamhälle och Migrationsverk i samverkan kan lösa boendefrågan för ungdomarna i kommunen. Pengar finns. Det finns inget att vänta på! Stoppa omflyttningar av dessa unga NU! Låt dem bo kvar i Halmstad!

Skriv under och stötta vårt upprop! Vi kommer att lämna namnunderskrifterna till ansvariga politiker.

Senast den 14 november behöver din underskrift.