Stoppa NMRs närvaro på Södertorg

Vi måste prioritera demokrati och jämställdhet! Nordiska Motståndsrörelsen har fått tillstånd att ha bokbord och talarplats på Södertorg, 50 meter från den lokal RFSL kommer att hålla sina seminarier på. Tillståndet gäller kl.11–16 tisdag till söndag under Almedalsveckan 2018. Detta anser jag vara ett hot mot HBTQ-personer samt bidra till en stor säkerhetsrisk och ett orosmoment för mig som vistas på denna centrala plats i Visby innerstad.

Jag skriver under denna petition då jag anser att upplåtelsen av platsen för NMR på Södertorg ska dras tillbaka då detta skapar en otrygg och exkluderande samlingsplats och stadskärna i Visby samt ett hot mot demokratin.