Stoppa nedskärningen inom Örnsköldsviks kulturskola!

Alliansen i Örnsköldsvik har lagt ett budgetförslag som innebär en nedskärning av kulturskolans budget med 5 miljoner kronor, vilket utgör 26 % av kulturskolans årliga budget. Om förslaget går igenom innebär detta att upp till 10 pedagogtjänster måste dras in, vilket kommer drabba verksamheten, och därmed kommunens barn och ungdomar, hårt.

Kulturskolan i Ö-vik når ca 1600 ungdomar varje vecka, och ytterligare tusentals elever i mer långsiktiga projekt; ungdomar som därmed får ta del av  kunskap som inte lärs ut inom skolan. För tusentals barn skapar kulturskolan en meningsfull fritid, med positiva effekter på bland annat all övrig inlärning, på psykisk hälsa och känsla av mening och sammanhang. Undervisningen inom kulturella aktiviteter lägger ofta grunden för ett livslångt intresse, med positiva effekter genom hela livet, och ibland även för en framtida karriär. 

Kulturskolan har specifika satsningar mot områden med lägre socioekonomi och bidrar därmed till integration, till förbättrad hälsa och mer jämlika möjligheter för dessa barn. 

Förutom detta är gör kulturskolans pedagoger en avsevärd insats för Ö-viks kulturliv genom bland annat att organisera och delta i kulturevenemang helt utanför kulturskolans verksamhet.

Vi som skriver under denna namninsamling uppmanar politikerna i Örnsköldsvik: Rör inte vår kulturskola! 


MarjaLisa Byhamre    Kontakta namninsamlingens skapare