Stoppa nedläggningen av Lärkan och Alnarps förskola

Vi föräldrar och andra medborgare känner oss överkörda av tjänstemännen och politikernas förslag till beslut om att man ska avveckla Lärkans förskola i Bjärred samt Alnarps förskola.

Den 24 november klockan 20.41 kommer ett e-post till alla föräldrar från rektorn som meddelar att förskolorna skall läggas ner.

Man lovar även i detta mail att vi ska få möjlighet att ställa frågor i ärendet på ett dialogmöte den 6 december. Vi anser att detta ”Dialogmöte” är ett hån mot oss föräldrar då beslutet skall klubbas av Barn & Utbildningsnämnden den 30 november. Så ungefär en vecka efter beslutet är tagit i BUN ska vi få ha vår dialog. Det är ingen dialog – det är direkt information.

Alnarps förskola, med sina underbara pedagoger, som trots är i paviljonger har en fantastisk omgivning med några få steg till Alnarpsparken och runt om skolan lever området med grönsaksförsäljning genom Alnarps studenter och inte minst deras ”egen” Yxskogen som barnen fått döpa den till. Man ska flytta från sina fyra, varav tre är i bruk, avdelningar till Slåtterängen med sina åtta avdelningar spritt på två hus.

Lärkans förskola med dess närhet och gemytlighet, fantastiska pedagoger och två avdelningar, ska dessa barn flyttas till den mycket större förskolan Domedejla? Det innebär längre transportsträcka och skapar stress för oss vuxna och drabbar våra barn. Var är tanken på barnens bästa och trygghet i detta beslut?

Enligt barnkonventionen skall man i beslut som rör barn i första hand beakta deras bästa, lyssna vad de har att säga då de har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem.

Har förvaltningen och politikerna i ansvariga nämnder gjort vad som beskrivs i svenska lag enligt barnkonventionen? Det tycker inte vi!

Vi kräver att förslaget om nedläggning av dessa två förskolor stoppas!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Filip lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...