Stoppa nedläggningen av 565/565X

Sen mitten av 2000-talet har buss 565 varit en populär busslinje för många invånare i Upplands Väsby. Ett snabbt och smidigt sätt att ta sig inom Upplands Väsby till tex skola och jobb men även till tex Karolinska samt Stockholm City. (i början av sin livstid kördes den av charterbussar vilket var rätt intressant då barnvagnar inte kunde använda sig av denna linje.)

Systerlinjen 565X som kom några år efter 565 går mellan Cityterminalen och Johanneslund (Sörab) för att invånare söderut snabbt ska kunna ta sig till Bredden på morgonen till sina jobb och kunna åka hem på eftermiddagen.

Det är den enda linjen som går mellan tex Sigma och Smedby direkt utan byten. Där vi bland annat har en sverigefinsk förskola och skola samt två kommunala förskolor varav en är den kommunala "garantiförskolan" där man alltid får plats om alla andra förskolor är fulla, en linje som många barn använder på morgonen för att ta sig till skolan samt på eftermiddagen för att ta sig hem - Sigma och Smedby som är två större områden med många finska invånare vilket gör denna buss helt perfekt, utöver det så är vi även ett finsk förvaltningsområde. 

Dessa två linjer läggs ner vid nästa tidtabellsskifte den 19 December. Beslut är ännu inte klubbat utan sker på Trafiknämndens nästa sammanträde den 19 Oktober. Men eftersom ärendet ligger som ett informationsärende och inte ett beslutsärende så förväntas det inga ändringar till dokumentet.

Anledningen till att denna linje lägger ner är enligt Trafiknämnden, Region Stockholm följande, citat:

Då linje 565 uppgift har flyttats över till pendeltåget och linjen har stora regularitetsproblem på E4:an, läggs linjerna ned och resurserna flyttas till andra linjer i Upplands Väsby
kommun. Detta leder till bättre tidshållning och fler avgångar för kommunens invånare.

Det stämmer att bussen har problem med förseningar ibland, men det som gör detta mer intressant är att linje 516 i Sollentuna kommun inte fått några ändringar (Ändhållplats i Sollentuna kommun är Mossvägen vid Ica Maxi Häggvik). Detta är en linje som delar samma rutt som linje 565 från Helenelund hela vägen till/från Sergels Torg vilket är båda bussarnas ändhållplats - Därför köper jag inte anledningen då pendeltåget stannar både i Häggvik och Upplands Väsby och bägge bussar hamnar i samma köer.

Man väljer istället att flytta resurserna till andra linjer från 565 för att fler ska kunna ta sig till pendeltåget trots att både våra lokala politiker i Upplands Väsby samt våra företag i Bredden vädjat till regionen att behålla linjerna. Jag hoppas verkligen inte våra lokala företag i Bredden funderar på att flytta, det finns många arbetstillfällen där.

Så varför har man valt att dra ner på linjen? 

För några år sedan var man tvungen att spara pengar och dra in massor med linjer över hela Stockholm för att Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna röstat emot en höjning av SL-kortet (Sommaren 2015) från 790kr till 890kr - SL fick ett underskott på en halv miljard kronor.

Det är inte första gången linjen är hotad. Komiskt nog så räddades den nu sist av coronapandemin, där Region Stockholm valde att köra all trafik utan några större ändringar trots att man inte hade råd, för att staden inte skulle stanna. Man fick inte tillräckligt med ersättning från regeringen men man valde att se till resernärernas behov istället, men vi pratar om miljarder (tvåsiffrigt) för kollektivtrafiken i hela Sverige.

Nu förväntas vi väsbybor att lita på pendeltåget som bara de senaste veckorna har haft enorma problem då vi haft trasiga tåg och signalfel i området runt Älvsjö. Skillnaden idag jämfört med många år sen är att förut kunde man låta tåg passera på flera spår runt omkring Stockholm Central för att undvika förseningar och snabbare återställa trafik efter en händelse. Idag har vi Citybanan vilket helt blockerar trafiken om ett tåg går sönder på fel ställe då det enbart finns två spår förbi station Odenplan, vilket har hänt ovanligt många gånger bara i år.

Jag är själv lokalpolitiker, jag tillhör även samma parti som de som styr Region Stockholm, men jag vägrar att tro att det ligger någon illvilja från våra regionala politiker bakom detta beslut. En politikers jobb är att se den stora bilden och ta övergripande beslut, men i grund och botten är det tjänstemännen som sätter detaljerna och i detta fall är det även bussbolagen som har inflytande och väldigt mycket att säga till om. Jag anser att även om politikerna kanske satt bra beslut i grund och botten så är det tjänstemännen och bussbolagen som gjort fel här.

Dessutom får bussbolagen i många avtal betalt per påstigande passagerare, vilket är rimligt när trafiken fungerar som den ska. Men att man väljer att ta detta beslut precis efter en pandemi där vi haft en stor nedgång på just passagerare tycker jag är väldigt märkligt.

Jag hoppas att vi med denna namninsamling kan visa våra regionala politiker, tjänstemännen samt bussbolagen att Upplands Väsby behöver dessa linjer för resandet både inom Väsby men även utanför för resande till och från Karolinska samt Stockholm City.