Stoppa nedläggningen av lekparken i Övermora

Med anledning av nedläggningen av lekparken i Övermora   Samhällsbyggnadsnämnden i Borlänge kommun har fattat beslut att avveckla lekparken i Övermora. Detta är ett beslut som engagerar många, inte minst boende i byn. Vi förstår att ekonomiska prioriteringar måste göras, men vi anser samtidigt att prioriteringarna behöver vara väl avvägda.

Enligt Miitri på Borlänge Energi är anledningen till nedläggningen av ekonomisk karaktär. På Borlänge Energis hemsida framgår följande ; "Borlänge kommun ser över alla parklekplatser i Borlänge. I samband med detta kommer några lekplatser som antingen ligger nära en annan lekplats eller har få barn boende i området att fasas ut"

I detta fall kan vi direkt avfärda alternativ ett, det är inte nära till någon närliggande lekpark. Då kvarstår alternativ två, att det är för få barn boende i området. Det finns enligt oss veterligen ingen direkt korrelation mellan antalet barn boende i ett område och hur många besökare lekparken i området har. Det torde vara det sistnämnda som man med tidigare skrivelse vill påvisa. Antalet folkbokförda barn i Övermora är inte jättemånga, men lekparken är välbesökt.  Lekparken besöks givetvis av barn boende i området, men även av barnbarn till boende i området, av barn vars kontaktfamilj bor i området, av familjer som cyklar runt bysjörundan sommartid och så vidare. Huvudfrågan borde vara hur många besökare en lekpark har, och inte vart barnen som leker i lekparken är folkbokförda.

Antalet barn som är bosatta i området har och kommer även i framtiden, att variera över tid. Viktigt är dock att byn får ha kvar sin lekpark för barnens skull, men även för byns attraktivitet.

Vi tycker att det är beklagligt att kommunens ekonomiska besparingsåtgärder riktar sig mot lekparken och därmed får direkta konsekvenser för barnen. I dessa tider med hårda restriktioner (som i övrigt slår hårt mot barnens aktiviteter) är lekparken extra värdefull. 

Med denna namninsamling vill vi göra allt vi kan för att barnen ska få ha kvar sin lekpark och byn ska få fortsätta leva i generationer framöver.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ellinor Holmberg överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...