Stoppa Näthatsgranskaren!

Syftet att stoppa näthat har nått orimliga proportioner med Näthatsgranskarens odemokratiska tillvägagångssätt och metoder. Det strider mot grundlagsprinciper för yttrandefriheten, åsiktsfriheten och demokratin att anmäla och åtala enskilda personer för att dela och delge offentlig information om Näthatsgranskaren och dess innehavare/aktörer med motivation om bl.a. förtal mot nämnda parter.

Näthatsgranskaren agerar också i många anmälningsärenden för hets mot folkgrupp som saknar förankring däri. Man agerar mot samt förföljer privatpersoner och journalister som också det strider mot demokratins grundprinciper. Detta under spioneri med falsk identitet i diverse forum på internet!

Det är inte bara ett stort hot mot demokratin utan ett skamligt slöseri med skattebetalarnas pengar!

En brottsling är en brottsling. Det är en offentlig angelägenhet som offentligheten, även privat, ska få tycka vad den vill om för dennes kriminella handlingar utan att få repressalier i form av åtal, dryga böter, frihetsberövande och fängelse!!

Namninsamlingen kommer att skickas till Regeringen med krav på utredning om "Ofredande och olaga förföljelse" 4kap 7§.och 4kap 6c§ samt till ordförande i Näthatsgranskaren med krav att kraftigt reformera alternativt stänga verksamheten.

Om folk känner sig utsatta på nätet bör detta anmälas till respektive forum det skett och i förlängningen polisanmälas för utredning om brott eller hot/hatbrott, precis som andra fall av utsatthet i samhället. Alternativet är att lämna nätet om man inte kan hantera påhopp utan att bli kränkt. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Vaken Svensk lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...