Stoppa maktmissbruket mot landets glesbygdsbor samt jaktintresserade.

Till Justitieminister Morgan Johansson!

Undertecknade kräver att en statlig utredning tillsätts snarast med anledning av det övergrepp som iscensätts av REMAS åklagartrio Christer B Jarlås Lars Magnusson och
Åse Schoultz i par med NOA:s insatsstyrka. Då vi menar att olaglig avlyssning systematiskt används vid anmälningar om jaktbrott trots att det inte finns rättsfall som kan rättfärdiga detta.
1)

Vi kräver att justitieministern ser till att Lars Magnusson väcker åtal snarast och helst innan nyår i det s.k. rovdjursmålet i Västmanland där industrimannen Karl Hedin samt fyra ytterligare personer suttit häktade i en månad var nu i höst utan att några som helst hållbara bevis kunnat presenteras, Eftersom Lars Magnusson uttalat sig i media att han har hållbara bevis, finns ingen som helst anledning att ytterligare förhala detta mål.


2)

Om en opartisk granskare från JK finner att så inte skulle vara fallet så kräver vi att målet snarast läggs ner.

3)

 Dessutom kräver vi att Justitieministern utser en opartisk utredning (JO anmälan) om att börja det långsiktiga arbetet med att få slut på olaglig avlyssning av jägares och andra glesbygdsbors telefoner då inget tidigare fall beträffande jaktbrott lett till så långa straffsatser som krävs för att man lagligen får tillämpa avlyssning.

4)  

Vidare kräver vi ett slut på de övergrepp som iscensatts av REMAS åklagartrio i par med NOA:s insatsstyrka då de klart visat att de frångått den opartiskhet som deras ämbete kräver. Gäller dels ovanstående fall, men även övriga fall där målen lagts ner i brist på bevis först efter 3,5år (Lillhärdalsfallet)
Detta ska syfta till att få bort tjänstemän som i sin myndighetsutövning har lämnat sin objektivitet och styrs av personliga uppfattningar där ändamålet helgar medlen.

Ovanstående krav har ej med rovdjursfrågan att göra utan snarare alla våra medborgares rättighet att bli behandlade lika inför lagen, samt att vi kräver att skrivna lagar ska tillämpas även inom REMA och gälla alla.    

 

”Vi som stödjer Karl Hedin” FB grupp


"Vi som stödjer Karl Hedin" genom Stig Arne Rolfsson    Kontakta namninsamlingens skapare