Stoppa Lindome Logistikpark

 

Skriv under för att påverka våra poliker att stoppa Lindome Logistikpark

 

Köer1.jpg

 

 

Detta Drabbar Alla Som Bor i Lindome med Omnejd

 

Ökad Trafik och Risker

Planen inkluderar omkring 150 tunga lastbilstransporter dagligen under arbetstid, detta är under markförberedande fasen. När Logistikparken är klar planeras upp till 1200 lastbilstransporten varje dag.

 

Den ökade tunga trafiken förväntas belasta infrastrukturen och öka risken för trafikolyckor och köer, särskilt nära E6:an som är en vital trafikåder i regionen.

Vid kraftiga trafikstörningar finns det en betydande risk att ambulans och räddningstjänst inte kan komma fram i tid, eftersom Lindome brandstation ligger väster om den tönkta logistikparken.

Detta kan leda till allvarliga konsekvenser för invånarnas säkerhet.

Lindome-avfarten används ofta för att leda om trafiken via väg 158 och gamla E6 vid trafikstörningar. Om trafiken ökar ytterligare finns det stora chanser att detta skapar totalt kaos i trafiken, vilket ytterligare förvärrar situationen och påverkar alla som anänder påfarten.

 

Långvarig Byggnation med Stora Störninga

Projektet förväntas pågå i upp till 15 år, vilket innebär omfattande bergsprängning med cirka 25 sprängningar årligen och konstant stenkrossning med stora maskiner. Denna aktivitet riskerar att orsaka betydande damm- och bullerproblem som kan försämra livskvaliteten för Lindomes invånare.

 

Miljöpåverkan på Sandsjöbacka Naturreservat
Logistikparken är tänkt att byggas nära det skyddade Sandsjöbacka naturreservat. Omfattande byggnation och tung trafik skulle otvivelaktigt påverka detta känsliga ekosystem och de arter som är beroende av det.

 

Tveksam Motivering för Platsvalet
Det råder misstankar om att det verkliga syftet med byggnaden är att möjliggöra stenutvinning för Skanska under en lång period, snarare än att upprätta en funktionell logistikpark. Om behovet av en ny plats är akut, varför välja en så tidskrävande och komplicerad plats?

 

 

 


Stoppa Lindome Logistikpark    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Stoppa Lindome Logistikpark kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag ger Stoppa Lindome Logistikpark tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter: