Stoppa kravet för HD-index på Vit Herdehund!

13325451_10153801266303191_5182940566418732973_n.jpg

Nu behöver uppfödarna av Vit Herdehund vårt stöd! Skriv på petitionen och visa att vi inte accepterar att avelsbasen för Vit Herdehund minimeras med ett krav på HD-index! 

Namninsamlingen kommer skickas in till Vit Herdehundklubb, Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben.

Vit herdehund försvinner i Sverige. Det är väldigt ledsamt att meddela detta, men det ser dessvärre ut som att vi inom kort inte kommer att ha en stam av vita herdehundar i Sverige. Rasklubben tog beslut om att införa HD-index som krav inom rasen på våren 2017, ett beslut som senare klubbades hos SKK och gäller från och med 1 januari 2018. Alla uppfödare som månar om rasen var för att få ett HD-index som arbetsverktyg, inte som krav. 
Inom rasen labrador, för att ta ett exempel, föddes det närmare 2500 hundar under 2016, och schäfer fick 1600 avkommor registrerade under samma år. Det föddes färre än 100 vita herdehundar. Både labrador och schäfer, som alltid ligger på listan över de 10 mest populära raserna i Sverige anses vara för få för att ha HD-index som krav, dvs det finns inte tillräckligt många inom rasen för att kunna hitta avelsdjur. Inom vit herdehund, som är en väldigt liten ras sett till antal hundar har vi nu det kravet och vi uppfödare kommer därför att tvingas lägga ned all avel. 
Hundar vi har i avel idag, som har fria höfter och i övrigt har tagit sig igenom nålsögat för att bli avelsdjur, har reducerats kraftigt i och med detta nya krav. Det betyder att vi inom de närmaste åren kommer att se ytterst få kullar födas, vi kommer inte heller att kunna tillföra nya blodslinjer till rasen och inom loppet av kanske 5-6 år kommer uppfödningen sannolikt att upphöra helt i Sverige, om inte beslutet om HD-index som krav omedelbart ändras. Det är en otroligt ledsam dag för oss som älskar och värnar om rasen, och ett kraftigt slag i magen att det är vår egen rasklubb som stänger ned all framtida avel.