Stoppa nedläggningen av språkprogrammen på Katedralskolan

 

Katedralskolan i Lund har under ett flertal år erbjudit elever att ta del av skolans två språkliga program, Humanistiska programmet och Linguaprogrammet, som är en spetsutbildning i språk, film och litteratur. Detta är mycket positivt då det idag råder många diskussioner om hur viktiga de moderna språken är och om bristen på ämneslärare i de moderna språken, samt  att språkinlärning har många positiva effekter på elever.


Men trots den positiva inverkan språk har på elever och trots att vi idag har ett stort behov av att få fler språkkunniga har Katedralskolan nu planer på att avveckla sina två språkinriktade program. 
Detta är något som vi som går dessa två program vill stoppa; när behovet av språkkunniga är så pass stort är det ytterst viktigt att språkinriktade program så som Lingua och Humanistprogrammet får finnas kvar. Skolan har dessutom sina rötter i språk och kultur och har undervisat i humanistiska ämnen sedan dess grundande för mer än 900 år sedan, något som också gör denna förändring väldigt ledsam.


Det är för bevaringen av språkkunnigheten i Sverige och för att denna anrika skola ska behålla kopplingen till sina rötter som vi ber er att skriva på denna namninsamling, för att få de som fattat detta beslut att ångra sig och inse att bevarandet av språkprogrammen är av största vikt. Vi hoppas att ni vill vara med och förhindra denna nedläggning.


Tack.


Cornelia Lindvall    Kontakta namninsamlingens skapare