Stoppa Käppalas mellanlager av rötslam på Håbo Häradsallmänning


Gäst

#1


Stoppa avloppsslammet i naturen!
Jerka

#2


Avlopps- och rötslam är rena giftet

Micke scout, närmaste granne och fastighetsägare

#3 fel läge, totalt


Då det bedrivs scoutverksamhet i det närmaste huset med närmare tusen besökande scouter per år så ställer jag mig extremt kritisk till positionen av detta slammlager.


Gäst

#4


För att det är det rätta att göra!

Gäst

#5


För att Vällingby scoutkårs stuga inte ska hamna i en tvivelaktig miljö och för att scoutstugan ska kunna fungera som det är tänkt.

Gäst

#6


Därför att vi har vårt fritidshus i närheten och ökad påverkan på miljö och grundvatten ökar risken för miljöpåverkan på ett negativt sätt.
Inger. Nära granne i Håbo-tibble

#7


Vi vill inte ha en industriled av miljöfarliga avfall utmed väg 269. I alla utredningar från myndigheter m.m hänvisas avståndet till Bro inte till oss i Håbo-tibble och Håtuna. Vi finns i en gråzon på andra sidan motorvägen, dessutom är vi effektivt avskurna från övriga kommunen via militärområdet. Vi syns inte, alltså finns vi inte. Men vi FINNS och vi värnar om miljö och säkerhet.

 


Gäst

#8 Röst emot slamlagret


För att vi bor ett par hundra meter ifrån bäcken där avrinningsvattnet kommer rinna förbi vidare ut i Sigtunafjärden med vallbyviks badplats inte heller långt ifrån utmynningsplatsen, där våra egna barn och de flesta barnen i Håbo-Tibble tillbringar somrarna med bad och lek. Det känns helt förkastligt att detta gift ska rinna genom/förbi våra åkermarker, hagar och ner i Mälaren där många tusen människor vistas med bad och båtliv både på Sigtuna och Håbosidan av fjärden.


Gäst

#9


Nej tack! Slamlager platsar inte i byn hos folk.
Låt forskningsbaserad kunskap styra istället för kortsiktiga vinster för Käppala

#10


Kunskapen beträffande de långsiktiga effekterna av mellanlagret och senare slamspridning är bristfällig.

Forskning pågår kring nya metoder att omhänderta rötslam på mindre riskfyllda sätt.

Allt talar för att låta försiktighetsprincipen råda och avvakta till dess vetenskapligt granskade och säkra metoder finns för:

1/ temporärt omhändertagande av rötslam (mellanlager) och

2/ slutgiltigt omhändertagande/utnyttjande av rötslam.

Det är synnerligen viktigt att kunna sluta rötslamskretsloppet på ett för natur och människor icke skadligt sätt och att därför stoppa dåliga lösningar. Jämför debatten om lagring av långtidsaktivt radioaktivt avfall.

Att lagra och sprida rötslamsgifter på ett mer eller mindre okontrollerat sätt är oansvarigt.

Låt seriös forskning vägleda och avstå från högt risktagande för kortsiktig vinst för Käppala!


Gäst

#11


För jag vill inte ha den byggnaden hos oss.

Gäst

#12


Jag tillhör Vällingby scoutkår som i många år har haft hand om Albylund, vi har scoutarrangemang nästan varje helg där. Ett närbeläget slamförvar skulle förstöra omgivningen.

Gäst

#13


Kristina Svinhifvud skriver i Mitt i Upplandsbro ang.störande lukt " om man kör förbi under den tiden (4månader)kan man märka att det luktar" ... MEN om man bor granne och inte "bara kör förbi" ska man alltså leva i den lukten 4:a månader isträck ??? INTE ACCEPTABELT !!!

Gäst

#14


För att motverka genuint vansinne från våra myndigheter.

Gäst

#15


Se till att ta hand om slam på bättre sätt o inte nära boende. Finns massor av öde mark i Sverige!!!

Gäst

#16


Jag vet att melllanlagring av rötslam avger lukt vid omlastning och förstår inte varför Käppalaförbundet ska försöka komma till vår kommun en gång till! Ljud kan man vänja sig vid men lukt är otroligt obehagligt!

Gäst

#17


Vill inte ha olägenheter i närheten av vår sommarstuga

Gäst

#18


Deras skit hör inte hemma här!!

Gäst

#19


arne larhag

Gäst

#20


Start att någon tar tag i detta

Gäst

#21


Jag tillhörde den tidigare arbetsgruppen mot rötslamanläggning i Uppalnds Bro. Vill gärna vara med och stötta detta nya upprop. Klart att jag ställer mig bakom "Ingen skit hit" ännu en gång!

Gäst

#22


Jag stöttade den tidigare arbetsgruppens kamp mot slamlagring i Upplands Bro. Det är klart att jag också stöttar detta upprop med motstånd mot slamanläggning i vårt närområde. Vi vill inte ha någon Mellanlagringsstation med rötslam här! Käppala får leta efter en annan plats!

Gäst

#23


Jag bor i bro å lider av stanken . Detta är beroende av vindriktningen. Vem vet vilka miljö hälso skadliga ämnen som förs vidare i luften. jag vill inte andas in dessa ämnen under några omständigheter.
Mvh. Mika

Gäst

#24


Det är nödvändigt, ingen tänker på att ett samhälle ligger alldeles för nära,det räcker med rank sells sophantering ,som ligger alldeles för nära samhället Bro.det har varit problem ett flertal gånger för hela Bro samhälle med den hantering som sker där.Ibland kan man inte vistas ute på grund av en förfärlig stank, det drabbar hela samhället, och så ska vi inte ha det punkt slut.
Boende i Bro.

#25


Måste stoppa skiten. Innan den dumpas här...