Stoppa industri på Tegelbacksvägen i Ödeborg!!

Färgelanda kommun har för avsikt att arrendera ut marken mellan Folkets park och Reningsverket längs gamla Lelångebanan.  Området kommer nyttjas för uppställning av containrar och mekaniskt montage och rörmontage till industri och reningsverk. Markområdet mellan Västvatten och folketspark är detaljplanelagt som industrimark med beslut i kommunfullmäktige från 1983!

Vi kräver att den politiska ledningen i Färgelanda kommun upphäver detaljplanen med omedelbar verkan, eftersom vi närboende anser att detaljplanen inte längre är tidsenligt med tanke på hur boendemiljön, samhället och livsstil har förändrats på 37 år. Det är positivt att kommunen kämpar för att företag ska etablera sig i Färgelanda kommun, men inte på bekostnad av invånarnas trevnad. Det finns andra platser i kommunen att tillgå för nya etableringar där det redan finns småindustri så att man inte behöver förstöra natur och boendemiljö för oss i närområdet.

Denna etableringen kommer minska områdets attraktivität och sänka fastighetspriser, det blir buller och tung trafik, flera av oss kommer möta synen av plåtcontainrar på sina uteplatser och förmodligen kommer området vara stark belyst under nattetiden.

Även om du inte är direkt drabbat av synen på denna etableringen så kommer ändå trafiken vara ett störande element längs övre delen av Tegelbacksvägen som ansluter till Prärie och Bruksvägen. Många barn som passerar gåendes eller cyklandes denna vägen.

Området används av många Ödeborgare för att promenera, cykla, rida häst, m.m. Traktortåget till midsommarfirandet avgår härifrån, det finns dans, skolavslutningar och andra fester inramat av vacker natur och boendemiljö.

Tack för hjälpen!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Sören Uhlig överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook