Stoppa indragningen av busslinje 111 i Trånghalla och Berghalla

lanstrafiken-jonkoping-540x2521.png

Busslinje 111, den enda busslinjen som går igenom Trånghalla, med upp till fem avgångar per dag ska dras in för att Länstrafiken ska spara pengar.


Eftersom denna busslinje är helt anpassad för pendlare till jobb, skola och utbildning så kommer en indragen linje ha stora konsekvenser för invånarna i Trånghalla och Berghalla.

Busslinjen har idag hög beläggningsgrad och en indragning kommer leda till mindre nyttjande av kollektivtrafik i området och ökad biltrafik på den redan ansträngda Kortebovägen, då många tvingas ta bilen istället.


Trånghalla Villaförening vill därför göra en namninsamling för att framföra till Länstrafiken att en indragning av busslinje 111 är på alla sätt en samhällsekonomisk felkalkyl och att vi vill att denna linje bibehålls.


Gör din röst hörd och skriv under namninsamlingen så vi blir riktigt många som protesterar mot indragningen av linje 111 och förhoppningsvis får Länstrafiken på andra tankar.


Rickard Joneman, ordförande Trånghalla Villaförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Rickard Joneman, ordförande Trånghalla Villaförening lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...