Stoppa HVB hemmet i Horndal

Insikten Vuxenpsykiatrisk boende har som avsikt att öppna upp ett HVB hem på Prästbacksvägen i Horndal. De boende kommer att bestå av missbrukare och intagna som ska slussas ut i samhället. Enligt uppgift från Insikten kan vissa av de boende komma att bo kvar pågrund av att inte klara av ett liv i samhället. Så vart lämnar de oss som är bosatta i direkta närheten av och runt det aktuella boendet? Inga dörrar kommer att vara låsta vilket medför att individerna kan röra sig i stort sätt fritt.

Som barnfamlij väcker detta ett stort obehag, även oro för äldre och ensamma. Vi vill känna oss trygga med att låta barn gå ensamma till vänner, leka utomhus, äldre ska få ta sina promenader och ensamma ska inte behöva flera lås på dörren. Vi vill att Insiktens verksamhet ska stoppas och omlokaliseras till ett lämpligare område. Vi motsätter oss inte vården som erbjuds, endast dess placering. 

Vi kommer att sammanställa underskrifterna och skicka brev till organisationen  samt IVO och på så vis göra ett försök att stoppa framskridningen av Insikten Vuxenpsykiatrisk boende.

Skriv under och stötta oss att återfå den tryggheten vi alltid haft.


Marie Krantz, Jimmy Arthursson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Marie Krantz, Jimmy Arthursson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...