STOPPA HÖGHUSEN PÅ ÅKERÖ

Vi är FÖR en utveckling av Leksand och vi ser att det aktuella området lämpar sig att rusta och förtäta. Men, vi vill att fler perspektiv än de krasst ekonomiska skall beaktas i planeringen. De planerade höghusen vid Åkerö brofäste är av ett slag som allvarligt skadar Leksands attraktionskraft och särart. Vi vill se ett NYTT förslag på utformning av det nya bostadsområdet vid Åkerö Brofäste!

När andra orter kämpar med sitt platsvarumärke har Leksand mycket gratis. Leksand med sina byar och vackra vyer har lockat turister och konstnärer sedan 1700-talet. Mötet mellan Siljan och Dalälven, den vackra vyn med det omgivande landskapet, Leksands kyrka, Åkerö by, omskrivet och avbildat. Bron över till Noret är nu som då en viktig knutpunkt och en plats lika betydelsefull för leksingarna som Slussen för stockholmarna. Eller borde vara. Här måste man gå varsamt fram.

Det byggs som aldrig förr i Leksand när vi planerar för 18 000 invånare. Med en puckel av höghus på Åkerö tar vi ett BRUTALT kliv i en helt ny och oåterkallelig riktning. Nu hoppas vi att vi hinner undvika ett ödesdigert misstag:

●  Se till helheten och värna de berömda vyerna över Leksand från omgivande byar - Bygg ej högre än 3 våningar!

●  Värna siktlinjen över bron - Välkomna besökaren och undvik en hög och kompakt mur av förortstyp.

●  Visa respekt för omgivningen - Bygg kvarter som samsas med trädgårdsstad, villor och Leksands äldsta turistby.

●  Bygg för ALLA människor - ej bara för de få högst upp! Bygg olika bostadsformer.

●  Bygg för kommande generationer - ansvarsfullt, hållbart och med kvalitet i material och form.

●  Bygg stolthet! - Sikta på att bli ett föregångsexempel i hur man kan förverkliga regeringens riktlinjer för “gestaltad livsmiljö”, och ge ännu en anledning att besöka Leksand!

Vi är rädda om Leksands särart och vill fortsätta attrahera inflyttare och turister!

/Gamla och nya Leksingar


Gamla och nya Leksingar    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Gamla och nya Leksingar lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...