Stoppa förslaget att pausa Bergskas utbildning

I början av mars släpptes information om att det finns ett förslag om att pausa allt intag på Bergska Bildningens samtliga nationella program till HT24. Detta är ett förslag som om det genomförs kommer få stora konsekvenser för Finspångs kommun.

Bergska Gymnasiet är en skola som har hög måluppfyllelse, flera behöriga lärare (långt över snittet för riket) och god trivsel bland elever och personal. Bergska är alltså en väl fungerande skolenhet med kompetent personal och nöjda elever. Bergska kännetecknas av att de har högst genomströmning i Östergötland, dvs antalet av eleverna på skolan som tar studenten.  Utöver det skiljer sig inte elevernas resultat på nationella proven från elevernas betyg.

Skulle kommunstyrelsen pausa intaget för Bergska kommer det bara resultera i negativa konsekvenser för kommunen.

  1. Skolans attraktivitet & trovärdighet sänks drastiskt. Vilken elev kommer hösten 2025 vilja söka till ett gymnasium som året innan inte haft några nya elever? Att pausa programmen kommer INTE resultera i att fler söker sig till skolan i framtiden.

  2. Flera av Finspångs ungdomar bor utanför Finspångs tätort, dessa ungdomar kommer få det svårt, eller rent av omöjligt, att ta sig till Norrköping för att gå i skolan där. Dessa ungdomar riskerar att bli hemmasittare, något som i längden kommer kosta dyrt för kommunen när socialbidrag ska betalas ut.

  3. Pausningen av programmen kommer resultera i en förlust av kompetenta lärare i Finspång, nästintill 100% är behöriga. Medan det är god trivsel så kommer nuvarande personal inte kunna vara kvar på skolan i väntan på att programmen ska startas upp igen, istället kommer de behöva söka sig till nya arbetsplatser.

  4. Bergskas elever har stor tillgång till stöd vid behov. Detta är en fördel som många andra skolor inte kan erbjuda i samma utsträckning eftersom de är så många elever i förhållande till antalet lärare. På Bergska har lärare möjlighet att sitta ner med eleverna enskilt och ge dem den hjälp de behöver. Utöver det har även Bergska specialpedagog, speciallärare och elevcoach.

  5. Bergska ger ungdomar möjlighet att jobba med mer praktiska ämnen för de som inte gillar eller har svårt för teoretiska ämnen. Dessa elever ges möjligheten att hitta en väg ut i arbetslivet genom Bergskas yrkesprogram.

  6. Kommunen kommer behöva betala mer pengar till andra skolor för att täcka upp kostnaderna för busskort och betala för att våra ungdomar studerar på skolor i t.ex. Norrköping.

  7. Finspångs kommun kommer bli mindre attraktivt att flytta till när möjligheten att gå på gymnasiet här försvinner. Det leder även till minskad samhällsnytta för Finspång då yrkeseleverna försvinner och troligtvis kommer ha praktikplatser och jobb i Norrköping, något som kommer locka fler att flytta från Finspång för att få närmare till jobb.

Vi behöver gemensamt hjälpas åt för att stoppa förslaget att pausa Bergskas utbildning. För Finspångs ungdomars framtid och för Finspångs bästa, skriv på nu!

Deadline: 15/3.


En orolig medborgare    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att En orolig medborgare lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...