Stoppa försäljningen av den Personliga assistansen i Vetlanda kommum

Den 20/5 2020 gick Vetlanda kommun ut med att man vill göra en utredning om att sälja ut den personliga assistansen till privat regi!


Detta togs inte emot positivt av varken brukare/kunder, gode män, anhöriga eller assistenter. Anhöriga, gode män och brukare/kunder har aktivt gjort valet att ha Vetlanda kommun som assistans samordnare för dom vill det och känner sig trygga med det. Idag är valet fritt att välja kommun eller ett privat bolag som samordnare av assistansen. Dom som redan har valt det privata har gjort det, men dom som är kvar inom kommunen, ska dom bli tvingade att byta, om kommunen väljer att fullfölja detta!?


För assistenterna som jobbar är risken väldigt stor att arbetsvillkoren blir mycket sämre, med bland annat längre arbetsvecka för mindre lön och kortare uppsägningstid. En risk för försämrad arbetsmiljö bland annat på grund av oro vilket också kan ge minskad trygghet och säkerhet för brukarna/kunderna!


Många assistenter har sagt att dom kommer att sluta om detta går genom vilket också drabbar brukarna/kunderna hårt då det, redan idag, är väldigt svårt att få tag i personal och det tar lång tid att få rutin och bygga upp ett samspel mellan brukare/kund och assistent!


Skriv under denna insamling för att påverka politikerna i Vetlanda kommun att fatta rätt beslut, som vi personliga assistenter anser är NEJ TILL PRIVATISERING!

 


Mattias Josefsson    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook