STOPPA FLYTTEN AV FOTBOLLSPLANEN PÅ NORRBY!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås stad har framfört en ny detaljplan för stadsdelen Norrby. Nya detaljplanen vill flytta på den nuvarande fotbollsplanen och bygga ett nytt rörelsefält som inkluderar gemensamma ytor med plats för en mindre fotbollsplan som även innehåller en basketplan bland annat. Vilket även leder till att den välanvända lekparken som finns idag försvinner eller flyttas. Vi som BOR på området vill absolut inte att detaljplanen gällande flytten av fotbollsplanen eller lekparken ska förverkligas.

Nuvarande fotbollsplanen på Norrby har alltid varit en samlingspunkt för unga både från Norrby men även för ungdomar från andra stadsdelar. Redan vid tidigt 90-tal lyckades den dåvarande grusplanen förbli en betydelsefull samlingsplats för alla boenden och dess barn. Fotbollsplanen fungerade redan då som en viktig integrations-plattform för de som redan bodde där, men även för de nyanlända. Den mycket viktiga fotbollsplanen som har betytt  mycket för många har lyckats skapa positiva och kärleksfulla relationer mellan folk från alla världens delar. Detta är en av flera anledningar till varför fotbollsplanen borde bevara sin plats. 

En ytterligare anledning till varför fotbollsplanen bör bevara sin plats är på grund av att den skapar broar mellan olika föreningar som finns i Borås och stadsdelens invånare. Det är bland annat Somaliska FF, FUB Borås ( riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) Afghanska kulturföreningen, Somaliska sport och kulturföreningen, Pars samt Norrby IF. 

Eventuell flytt kan medföra följande:

- Det nya rörelsefätet kommer närma sig fastigheterna på Dalbogatan 4 till 20 som består av mer än 200 lägenheter. Flytten kommer i praktiken innebära väldiga störningar för hyresgästerna. Avståndet mellan rörelsefältet och byggnaderna kommer att minska. 

- Under kvällar och nätter kommer det att bli folksamlingar på det nya rörelsefältet, vilket kommer leda till att ljudnivån ökar i området.

- De olika föreningarna och organisationerna kommer med största sannolikhet inte kunna mötas eller knyta an till varandra på något sätt. Dessutom kommer det inte skapas några relationer mellan dessa föreningar och organisationer med Norrbys invånare, unga som gamla. 

- Tack vare de olika föreningarna som har sina aktiviteter på footbollsplanen kan barn redan vid tidig ålder förstå att det finns människor med olika behov och bakgrunder. Detta leder per automatik till att man får en viss förståelse samt insyn för olika människors förutsättningar.

- Skulle flytten av fotbollsplanen förverkligas kommer det inte att skapas några band mellan olika människor, kulturer samt sociala klasser. Om inte de ovannämnda föreningar och organisationer får ha kvar sina aktiviteter på fotbollsplanen kommer alla dessa positiva interaktioner och möjligheter mellan Norrbys invånare samt förenings och organisationslivet förlora dess viktiga betydelse. 

- På grund av mycket trafikerad väg har Norrby If:s fotbollskola redan nu svårt att samla sina barn och ungdomar på ramnavallen och lundbyhallen. Fotbollsplanen på Norrby är i princip det mest ultimata samlingsplatsen för fotbollskskolan. 

 

Vi som stöttar detta intiativ är:

- FUB Borås (riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna).

- Somaliska FF

- Pars

- Somaliska sport och kultur föreningen

- Afghanska föreningen

- Norrby IF

Sist men inte minst: Norrbys egna invånare


Abdullah Kaya & Khalil Elmachharawi    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Abdullah Kaya & Khalil Elmachharawi överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

kysytään!-- Large modal -->