Stoppa fällningen av det vilda äppelträdet i Sisjön

Vi vädjar till Trafikkontoret och Göteborgs Stad att fullfölja sitt löfte att bevara det sällsynta och vackra vilda äppelträdet i Sisjön. Detta gamla träd har ett stort naturvärde och har skänke glädje och liv åt såväl människor och djur så länge vi kan minnas. För ett år sedan fann vi detta träd målat med gula kors för avverkning. Vi vädjade då till Trafikkontoret att dra den planerade gång- och cykelbanan runt trädet istället för att fälla det. Trafikkontoret lyssnade på oss och tog fram en alternativ plan. Nu har man kommit långt i bygget men väljer plötsligt att avbryta då kostnaden beräknas bli 350.000-400.000 kr och man tycker att det är för dyrt och komplicerat för att fortsätta.

Istället vill man nu plantera tre nya äppelträd för 120.000 kr. Vi tycker att det är olyckligt att tron att det går ersätta gamla och värdefulla träd med nya är så utbredd i Göteborgs Stad. Denna uppfattning bottnar i okunnighet om vår natur och dess organismerns komplicerade liv och samspel. Vi menar att det är oerhört viktigt att bevara gamla träd av flera skäl: De har ett stort naturvärde som inte kan kompenseras av nyplanterade träd. Gamla vilda fruktträd uppvisar en genetisk variation som har gått förlorad i de nya kultiverade formerna.  De ger oss en skönhetsupplevelse som få andra ting och skänker oss därmed glädje och hälsa, något som genererar stora samhällsvinster. Att ta hand om gamla träd är också viktigt i ett större perspektiv - det får oss att reflektera över naturens välsignelse och att dessa träd är resultatet av en intakt natur, vars bevarande är centralt för vår överlevnad i en tid när de globala miljöhoten ständigt förvärras.

Vilda, gamla äppelträd av denna storlek och med en sådan skönhet är sällsynta. De lockar till sig vilda bin och humlor i stora antal, pollinerande insekter som är oerhört viktiga även för oss människor och vår överlevnad. I vårt land finns ca 200 äppelsorter och deras antal minskar ständigt. På 1800-talet fanns det tusentals äppelsorter, i USA så många som 14.000 sorter enligt efterforskningar som Brooklyns botaniska trädgård gjort.  Idag odlas blott 90 av dessa sorter fortfarande i USA. se: https://gizmodo.com/19th-century-america-grew-14-000-varieties-of-apple-to-1610219846. Äppelträdet i Sisjön har frukter med stor variation i färg och form, vilket är ovanligt. Smaken är också sällsynt och angenäm för de som gillar gamla sorters äpplen. Många av de gamla sorterna bär också på en stor variation av gener från våra förädlade äpplens vilda föregångare, vilda ursprungsäpplen som växer på några få ställen i Centralasien och Kina och som idag är kritiskt utrotningshotade. Det är bland annat gener mot olika sjukdomar och skadedjur som äppelträdsskorv och bladlöss, gener som saknas hos de få äppelsorter som vi idag kan köpa, då dessa äpplen äpplen alla härstammar från endast några få äppelsorter. Om vi förlorar dessa gamla äppelsorter för alltid går också deras genetiska rikedom förlorad medan de äpplen vi har kvar är ofta är beroende av bekämpnngsmedel för att klara sig.

Vi har dokumenterat med video och foto att just detta äppelträd besöks av ovanligt mycket bin och humlor. Trädet är också mycket omtyckt av sångfåglar, som satt i trädet och åt av de ännu färska frukterna som hängde kvar i trädet i julas. Liknande äppelträd finns inte tusental i vår stad som gamla ekar och lindar, inte heller i hundratal utan bara i ett fåtal exemplar. Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad har förvånande nog bedömt att detta träd inte har några särskilda höga naturvärden. Vi frågar på vilka grunder Park- och natur gör sin bedömning? Ett tätvuxet, kraftigt blommande träd som inte glesats ut av beskärningar och ingrepp under åren som lockar stora antal vilda bin, humlor och sångfåglar har inte särskilt högt naturvärde? Vad är kriterierna för naturvärden om inte biologisk rikedom och mångfald? Under trädet växer en skön äng med svalört, gräslök och flera andra vackra ängsblommor.

Vi har i vår vädjan till Trafikkontoret frågat hur mycket trädet har varit värt för Göteborg under alla år det växt där? Värdet när ett barn plockar ett saftigt äpple från trädet eller värdet för alla som känner innerligt välbehag av att få se trädet blomma så vackert varje år. Så har detta ovanliga träd skänkt glädje, hälsa och liv åt människor, fåglar, bin och andra levande väsen i säkert 50 år, kanske ännu längre. Glädje och välbehag är en stor samhällsvinst så varför inte ställa denna mot kostnaden för att bevara det? Kanske skulle det visa sig att det att det skulle bli en stor vinst att låta trädet stå kvar? I stadens nya trädpolicy gör man ju just så - där läggs stor vikt vid trädens sociala värden, så varför inte börja med detta träd?

Din underskrift visar att du inte tycker det är rätt att fälla detta träd och andra liknande träd i vår stad! Låt inte kortsiktighet och profithunger förstöra våra sista unika vildäppelträd!

 

P1680929.JPG
P1680931.JPG_J1A2242.JPG_J1A2275.JPG_J1A2244.JPGP1680937.JPGP1680919.JPG_J1A2273.JPGP1680936.jpg


Chris Ceder Trädplan    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Fyll i formuläret nedan för att skriva under denna petition skapad av Chris Ceder Trädplan. Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook