Stoppa exploateringen av Lanna

Vi tycker om Lanna och förstår att många vill bo här. Men byggnation i nuvarande takt och omfattning innebär att Lanna förlorar sin tidigare charm. Det som gjorde att många av oss flyttade hit försvinner i takt med att husen blir fler. Grönområden blir färre, barngrupperna större och Lanna blir mer och med stadslikt. Det lilla, trygga, familjära och natursköna som drog oss hit finns snart inte mer.

I den ursprungliga översiktsplanen för Lanna skulle tomterna vara stora och nybyggnation skulle smälta in i befintlig lantlig miljö. Nu ser vi en utveckling med mindre tomter och mer tätbebyggda områden med radhus och parhus som regel snarare än undantag. Ursprungliga detaljplaner ändras lättvindigt med ett pennstreck.

Vi har inget emot nya människor i Lanna men inflyttning i nuvarande takt är inte hållbart. Den nybyggda skolan räcker snart inte till. Vart ska barnen då ta vägen? Hur ska man kunna rekrytera behöriga lärare, vilket redan idag visat sig vara svårt? Antalet barn på Hidinge fritidshem har fördubblats på bara några år och fritidspersonalen går på knäna. Hur ska ska de ha tid och ork att se alla våra barn?

De flesta som flyttar till Lanna är barnfamiljer och barnfamiljer har behov som innebär stora kostnader för kommunen tex i form av förskoleplatser, mer lokaler i skolan och ökade personalkostnader. Och vad blir kostnaden för att anpassa infrastrukturen efter nuvarande befolkningsökning?

Kommunen har nyss höjt skatten mest i Sverige, har högst vattentaxa i länet och närmar sig lånetaket. Detta drabbar alla i kommunen. Privata planer finns på ännu fler bostadsområden med 100+ hushåll. Eftersom tidigare erfarenheter visat att kommunen godkänt detaljplaner utan att ta hänsyn till konsekvenserna för bygden och dess innevånare är vi oroliga för hur långt detta kan gå utan att politikerna sätter ner foten.

Vi kräver att politikerna ser till alla kommuninnevånares bästa, i synnerhet barnen, och stoppar pågående exploatering!


Andreas Haaskjold    Kontakta namninsamlingens skapare