Stoppa exploateringen av Gråbos jordbruksmarker!

Nu vill Lerums kommun exploatera jordbruksmark som odlas ekologiskt, Lerum vill samtidigt också vara en ledande miljökommun. Ekvationen går inte ihop. 

Planen är att 220 bostäder samt en förskola ska byggas på Bäckamadens åkermarker. Marker som sen en lång tid tillbaka har brukats av människan. En plats med rikt djurliv, åkerholmar och stengärdsgårdar. En plats där Gråbobor kan promenera, förskolebarnen leker i skogen och där det finns vackra ridvägar. 

Ska detta bytas mot asfalterade gator, parkeringar och bostäder? Hur är planen med att de vill skapa ett attraktivt bostadsområde när de samtidigt tar bort den vackra naturen? 

Om detta går igenom så kan bygget redan starta hösten 2020. Detta är även en plan som kommunen inte valde att gå ut med till fullo förrän denna sommar, utan att först prata med de boende i området. Det finns flera anledningar till varför detta måste stoppas. 

  • Åkersmark och betesmark är ett natur och kulturarv, där de skapats i samspel med människan under lång tid. Det som är viktigt med åkersmark är att marken utjämnar vattenflöden och binder koldioxid mellan 2 och 3 ton per hektar åker. Som då minskar växthuseffekten. Den biologiska mångfalden som finns omkring åkermarken minskar också naturens och samhällets sårbarhet inför klimatförändringar.

 

  • Många av ridvägarna som kommunen ironiskt nog hjälpte till att ordna kommer att försvinna. Detta gäller även promenadområdena för Gråboborna.

 

  • Nyodling av åkermark kostar minst 100 000 kr per hektar, flera decennier senare ger nyodling inte lika goda skördar. Sverige har satt ett miljömål som heter "Ett rikt odlingslandskap". Riokonferensen 2012 enades om att jobba för begränsad markförstörelse i världen. Om det byggs på åkermark innebär det att marken aldrig mer kommer att kunna odlas på.

 

Här är ett litet utdrag från en planbeskrivning (antagandehandling) som skickades ut till alla berörda när Ljungviksskolan skulle byggas 2009.

"Planområdet utgörs idag av böljande åkermark, där marken generellt sluttar mot nordväst. Vid planering och anläggande av skola ska hänsyn till landskapet karakär tas. Området är populärt att promenera i, längs Bäckamaden och gamla banvallen. Karaktären med landsbygd, åker och gårdar söder om planområdet uttrycks som mycket värdefulla för promenerande och boende i området.

Hur kommer det sig att detta har helt plötsligt ändrat sig på tio år? Kan man då alls lita på sin egna kommun? 

Lerums kommun strävar efter att vara Sveriges ledande miljökommun 2025. Detta går inte ihop med de kommande byggnadsplaneran. Jordbruksmarkerna behövs nu och speciellt i framtiden där matförfrågan kommer vara högre och miljön desto viktigare."

 

 

https://www.lerumstidning.se/2019/08/stora-planer-for-backamaden/

https://www.lerum.se/Vision2025/

http://www.dengodajorden.se/om-foreningen/hur-moter-vi-framtiden/

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/Ett-rikt-odlingslandskap/

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/lantbruk-och-landsbygd.html

130c745cc16f74d33a18e89a09cbbcd9-pv_web-643x390.jpg


Veronica Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Veronica Andersson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook