Stoppa diskrimineringen av svensk-iranier!

 

Svensk-iranier utestängs från arbetsmarknaden på grund av sitt ursprung, då Säpo klassar Iran som ett fientligt land. Detta påverkar inte bara dem utan även deras familjer, och hindrar dem från att bidra till samhället. Iranier har länge varit en av de mest framgångsrika invandrargrupperna i Sverige, och har i tre decennier bidragit till ett bättre samhälle. Vi kräver att säkerhetsprövningar sker på individuell basis, inte baserat på ursprung. Hjälp oss att bekämpa denna orättvisa diskriminering!

Skriv under för en rättvis och inkluderande arbetsmarknad!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Reza Etemad kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Jag ger Reza Etemad tillåtelse att överlämna den information som jag lämnar på detta formulär till följande parter:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...