Stoppa detaljplanen för Junkaremålens backar!

Denna namninsamling har startats för att tillsammans gå ihop och visa vårt misstycke till den detaljplan som Tranås kommun och tillväxtavdelningen tagit fram över Junkarmålens backar.

Här planeras det att byggas 200 bostäder och därmed kommer ytan som ni ser på kartan nedan att påverkas. Vi känner att det är orimligt att ta bort skogen, fotbollsplan och pulkabacke då det i dagens läge utnyttjas av såväl privatpersoner, skolan och idrottsföreningar året om. Bäck är känt för sitt lugna naturnära bostadsområde. Att ta bort skog som ligger förhållandevis nära centrum och därför också är lättillgängligt för alla tycker vi går emot Tranås Kommuns egna mål inom social hållbarhet och folkhälsa.

Ett av kommunens mål är att det ska finnas tillgängliga mötesplatser för alla, och vad är inte denna yta om inte en tillgänglig mötesplats för alla?

Vill ni vara med och försöka bidra till att denna yta förblir orörd så ber vi Er skriva under och även sprida informationen vidare till invånare i Tranås Kommun.

Med vänlig hälsning

Sabina Magnusson

Anton Gustafsson

Sanna Pantzar

Linda Rivera

Stephan Rivera

Sanita Eriksen

Tommy Eriksen

Junkaremålens_backar1.png