Stoppa den svenska inmönstringen av Praszky Krysarik!!

Prazsky krysarik - en av världens minsta raser med sitt ursprung från Tjeckien. 

Rasen är ej ännu FCI godkänd och registreras därför i Svenska kennelklubbens Annexregister. 

Rasen är godkänd i dessa länder: Finland, Danmark, Norge, Tjeckien, Tyskland, Slovakien, Ryssland, Polen, Litauen, Gruzia, Kazakstan, Estland, Schweiz och Bulgarien.

 

SKK har beviljat SPKK till tre inmönstringar och två har redan gjorts.

Det som för oss känns olustigt är hur man tydligen enbart i Sverige kan säga att avelsbasen är för snäv?? I dag har vi i Sverige ca 700 stycken registrerade PK.

Hur många registrerade PK finns det i våra grannländer och vad anser dom om denna typ av inmönstring?:

Norge – ca 140 st

Danmark – ca 40 st

Finland – ca 133 st

Hur går då denna inmönstring till i Sverige? (nedan kopierat från SPKK´s hemsida):

 

Vad är en mönstring?

"Mönstring innebär att stamboken öppnas för de hundar som godkänns vid denna kontroll, tanken är att en ras på det sätt ska få in ”nytt blod”, att öka den genetiska variationen inom rasen. Två domare med stor erfarenhet av rasen tittar på hundens exteriör och hur väll den stämmer överens med den standard som finns för rasen, hur mycket hunden ser ut som prazsky typen. De hundar som domarna tycker ser tillräckligt mycket ut som en prazsky krysarik förs in i stamboken.

Varför ska jag mönstra in min hund?

Rasen har ett litet numerär och är väldigt närbesläktade inom populationen, ett tillskott av nya hundar med andra gener kan motverka detta. Målet med mönstringen är att vi ska få in många nya hundar som kan användas i avel. Kan du tänka dig att hjälpa rasen genom använda eller låna ut din hund för avel så vädjar vi till dig att försöka mönstra in din hund.

Tidigare mönstring och resultat

Under 2011 så genomfördes två mönstringar en i Vallentuna och en i Växjö. Av de hundar som deltog vid mönstringen så godkändes sammanlagt 18 hundar, varav 14 var tikar och 4 var hanar.

Tyvärr är det väldigt få av de mönstrade hundarna som gått i avel och vi måste därför försöka få in ytterligare hundar som kan gå i avel. Det är främst de fåtaliga hanhundar som mönstrats in som gått i avel. Då aveln med mönstrade djur tyvärr inte varit tillräcklig stor för att tillföra det eftersökta nya genetiska variationen så har ansökan om ytterligare en inmönstring skickats in till SKK och vi har nu även fått tillstånd att genomföra en mönstring under året.

SPKK´s styrelse beslutade under år 2013 att ansöka hos SKK om en mönstring. År 2011 så fick vi möjlighet att mönstra in hundar vid tre tillfällen men på grund av tidsbrist så kunde vi bara ge möjlighet till två tillfällen, och vi ansökte därför om att få använda det tredje tillfället under 2014.

När och var?

I dagsläget är det inte beslutat var och när mönstringen kommer att genomföras, men vi vill redan nu gå ut med informationen om detta tillfälle så att så många som möjligt kan få kännedom om detta och få kännedom om möjligheten att hjälpa vår ras. Så fort styrelsen beslutat om plats och tid så kommer vi att gå ut med mer information, men ber er att sprida denna information redan nu.

 Hur går en mönstring till väga

En mönstring genomförs genom att hunden jämförs av två mönstringsförrättare gentemot rasstandarden för prazsky krysarik, och om hunden bedöms vara av tillräcklig kvalitet, blir hunden godkänd för inregistrering i annexregistret. Det finns vissa likheter mellan mönstring och utställning men skillnaden är att det inte är någon form av tävlan utan bara en kvalitetsundersökning.

Vid de undersökningar som var under 2011 så var det flera intresserade och vänliga hundmänniskor som gärna hjälpte till och stötning och det hoppas vi att det kommer vara även denna gång.

Först när ägaren fått hundens stamtavla med SKK registreringsnummer kan hunden anmälas till utställning, användas i avel etc.

 För att hunden ska kunna mönstras

Det finns några krav på hunden och ägaren för att hunden ska få delta på mönstringen.

- Hunden måste ha uppnått 9 månaders ålder.

- Hunden måste vara ID-märkt (chip eller tatuering).

- Hunden måste vara ägarregistrerad i SKKs register

- Hundens ägare måste vara medlem i SPKK, dvs. medlemskap i SKK-organisationen.

- Hunden får ej vara kuperad

- Hunden får ej ha deltagit på mönstring tidigare med ”ej godkänd” som resultat

-Hanhundar måste ha bägge testiklarna på plats i pungen, ej kastrerade eller krypta

 En vädjan till alla er som äger en hund av prazsky typ

Äger du en hund som ser ut som en prazsky krysarik så kan man i år vid ett mönstringstillfälle få en möjlighet att få hunden mönstrad och införd i stamboken. Detta innebär att din hund kan användas i avel med andra hundar i rasen som har stamtavla. Vi ber er ägare att verkligen överväga att försöka mönstra in er hund för vi behöver verkligen er hjälp att rädda vår ras genom att vidga populationen. Det är verkligen viktigt att så många av de mönstrade hundarna kommer att gå i avel och vi hoppas att så mänga av er som kan tänka er att använda er hund i avel eller låta någon annan låna er hund tar detta tillfälle. Vi har en önskan om att många ägare av hanhundar verkligen tar tillfället i akt men är även mycket tacksamma för er tikägare som vill ta chansen.

Intresseanmälan

För intressanmälan kontakta ida@spkk.se

 Vad kan du göra för att hjälpa till?

Det är väldigt viktigt att så många hundar som möjligt av prazsky krysarik typ kommer på detta mönstringstillfälle, för rasen behöver verkligen nytt blod! Några ytterligare mönstringstillfällen av detta slag kan vi inte förvänta oss att få inom överskådlig tid så detta är verkligen ett sista desperat försök att försöka utöka populationen.

Vi ber alla som läser detta och känner en ägare av en hund av prazsky krysarik typ att berätta för denne om den planerade mönstringen för vi behöver verkligen all hjälp vi kan få för att spridda denna information till de som potentiellt kan tänka sig att mönstra in sin hund.

Vi behöver din hjälp med att spridda denna information, så snälla hjälp oss med spriddningen av detta!

Avelsrådet och styrelsen i Svenska Prazsky krysarik klubben 

Tillägg: Inga krav när det gäller mönstring och merle gäller längre."

 

Texten ovan är kopierad från Spkk's hemsida. 

Vi är en grupp som ifrågasätter samt motsäger oss att mönstringsprosessen skall äga rum i Sverige. 

Nedan kommer vi att betona några kontraindikationer till ovanstående text som vi vill att ni tar i beaktning.

Som man ovan skriver så kan en blandras som liknar en PK mönstras in, hur kan detta anses som att gynna vår ras? Hur ser man på hälsoaspekten? Vad vet man egentligen om individen som kan vara en blandning av Chihuahua/Dvärgpinscher/Tax, hur är det med släktskap etc?

Det finns olika vägar att gå för att bredda avelsbasen om man anser att den är för snäv och ett alternativ kan vara att påbörja ett Rasvårdsprogram där man tar in en annan ras. Detta har Clumber Spaniel klubben gjort där man gjorde en inkorsning 2001 med en cocker spaniel.

Just nu görs detta även hos Smålandstövare där man tar in Hygenstövare.

När det gäller denna typ av att bredda den genetiska variationen av en ras så använder man sig här av en individ där man vet så mycket mer, som tex hälsa i generationer bak i ledet.

En annan frågeställning är beslutet att inte längre att ha krav på merle vid bedömning. Modifieringen är en kontraindikation i sig själv.

Jordbruksverket anser inte att de finns lagmässigt utrymme att använda två individer med anlag för merle i avel med varandra, eftersom detta med stor risk leder till sjukdom eller funktionshinder hos avkomman. I och med att även *heterozygoter kan drabbas av sjukdom eller funktionshinder anser dessutom verket att avel med ett föräldradjur med anlag för merle är tveksamt. I det fall där även denna typ av avel leder till medfödda defekter på avkomman, sker överträdelser av gällande bestämmelser om avel med hund.

Eftersom färgen merle numera finns med i standarden för rasen så valde SPKKk att be SKK om registreringsbestämmelser ang färgen p.g.a. de komplikationer och problem färgen innebär. Nya registreringsbestämmelser från och med 2012-01-01 finns för rasen angående merle.

Så här lyder den nya registreringsbestämmelsen när det gäller merle:

"Registreringsförbud för avkomma efter två merlefärgade hundar samt avelsförbud för röd eller gul avkomma efter merlefärgad hund parad med röd eller gul hund."

Texten ovan understrykning från Spkk's hemsida att man tar bort kravet på merle vid bedömningen visar tydligt på brist på ansvar gentemot rasen samt att man inger falskt hopp hos hundägaren som inte kommer att få sin hund eller avkomma registrerad hos SKK.

Med dessa fakta i beaktning, Vilka är vi i Sverige att ta beslutet om att inmönstring bör ske, är det inte bättre att låta rasens hemland med all den expertis och kunskap stå för inmönstringarna?!

Nu anser vi med flera uppfödare att vi inte har detta problem som vår svenska rasklubb tydligen anser sig ha. Vi värnar om vår ras och vill INTE att denna typ av inmönstring sker! 

Vi hoppas att med denna namnlista kunna nå ut till så många som möjligt som delar vår syn och hoppas på att vi låter rasens hemland stå för detta!

 

Veronica Leijdt & Gunilla Welander / Kennel Whatuas

Pernilla Hansen / Kennel Creasted Clan

 

 

 


Veronica Leijdt Whatuas    Kontakta namninsamlingens skapare