STOPPA BYGGET AV INDUSTRIOMRÅDE I SÖDRA DELEN AV SÖDERTUNASKOGEN

A26E47FE-331B-4E1F-90A3-095883E0DD31.jpeg5CC26079-F122-49FE-8ACA-4F28923F02C9.jpeg1D06744B-4F11-4E8E-BB43-3790D7B3966C.jpegBRÅTTOM‼️ Senast 10 juni måste vi ha sänt in (helst 800 namn) för att det ska göra skillnad...

Läs hela planen här: 

https://www.sodertalje.se/globalassets/bo-och-bygga/detaljplaner/pagaende-planprojekt/2018-00097-program-sodertuna/0---arendespecifik-kopiera/program/programhandlingar/programbeskrivning_sodertuna_samrad2022-02-14-.pdf?fbclid=IwAR1-zIpaqgb9pptxigW5EvSe2ybTWskLzmInHVPYtaw8WeaX2-3RWCT5e68

SNÄLLA HJÄLP TILL ATT SPRIDA‼️
Denna text sänds till kommunen tillsammans med namnlistan: 


"Södertuna skog ligger i direkt anslutning till Järnaslätten och det är här vi kan njuta av den orörda naturen. Skogen är otroligt värdefull för så många människor och framförallt för alla djur och växter som bor här. Den är magiskt vacker med sitt unika växt- och djurliv och med en uppsjö av fornfynd speciellt i den södra, kommunägda delen. Området borde snarare bli ett naturreservat än ett industriområde. Den är fylld kullar och dalar, våtmarker och lavar, svampar och tystnad (om man sitter bakom en kulle som blockerar motorvägens bullermatta). Alla djuren som lever där kommer att förlora sina boplatser för att vi återigen sätter människan före resten av naturen.

Det är år 2022 och denna sortens exploaterande måste få ett slut snart!

Järna är känt i hela världen för att vara en plats där vi värnar om jorden och agerar långsiktigt hållbart. Ett sånt här megastort industriområde skulle inte bara förändra och förstöra Järna för alltid, utan även förstöra vårt goda rykte för all framtid. Något som vi som medborgare och våra lokala företag verkligen är stolta över och värnar om och är anledningen till att vi bor och verkar här.

•Vårt förslag är att bygga - men bara på den norra delen dvs privata marken. (Bild 1 o 2 visar gränsen tydligt)

•Vårt förslag är att göra hela södra delen, som ägs av kommunen, dvs oss medborgare, till naturreservat.

•Vårt förslag är att sätta upp bullerplank utmed motorvägen så att skogen återfår sin tystnad."

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Eva Wells lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...