Stoppa byggandet av 5 våningshus på Backtimjegränd/Rädisvägen

Samfälligheter och medborgare vill med detta medborgarförslag föreslå alternativ till de nuvarande planerna av bebyggelse utav område vid Backtimjegrän/Rädisvägen.

backtimjan-flygvy_(1).jpg

Screen-Shot-2018-04-13-at-10.31_.03_.png

Stockholm stad har som förslag att bygga 50 lägenheter

Förslaget till detaljplan för att bygga 50 nya lägenheter i varierande storlekar på fastigheten Backtimjan 1 och del av Hässelby Villastad 14:35 i stadsdelen Hässelby Villastad.

Förslaget innebär att det nuvarande gällande detaljplan 1713 som anger att bebyggelse ej får ske på backtimjan 1 samt att resterande planerad del är parkmark kommer att förändras ( http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=345225&FileName=xgjyaxxx.PDF&DataSource=4&JournalNumber=Pl%207317 )

 

Huset föreslås få 4+1 våningsplan med intilliggande markparkering. Förgårdsmark skapas längs både Backtimjegränd och Rädisevägen. Husets och förgårdsmarkens utformning och husets möte med gatan ska utredas vidare.

De lägenheter som föreslås är samtliga bostadrätter (50 st) samt att markparkeringen blir en carport med plats för ca 35 bilar

http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2017-13215

Att Stockholm växer och att fler bostäder behövs är ett faktum, men att som i detta fall inte ta hänsyn till närliggande byggnader i form av radhus samt fråstående villor utan vilja börja bygga på höjden är inte ett alternativ där boendemiljön i sin helhet tas i beaktande.

Vårt medborgarförslag är att höjden på samtlig nybyggnation inom Backtimjan 1 samt delar av Hässelby Villastad 14:35 även i framtiden följer de anvisningar som idag finns avseende att bygga på höjden. Detta framgår tydligt i Bestämmelser til förslag till ändrad och utvidgad stadsplan för Kv. Fyrväpplingen m.m

http://insynsbk.stockholm.se/templates/main/pages/xGetDocument.aspx?FileId=319341&FileName=xjmmaxxx.pdf&DataSource=4&JournalNumber=Pl%207317

Namninsamlingen är öppen för alla 

Skriv under uppropet och dela gärna till andra.

Ps. Notera att du måste bekräfta mailet som skickas till dig för att aktivera registreringen.

 


Stephan Hale Kassör Tallrisets samfällighet    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Stephan Hale Kassör Tallrisets samfällighet överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...