Stoppa böneutrop i Karlskrona

I Sverige så har vi religionsfrihet, vilket innebär frihet att få välja att ha en viss trosuppfattning, men även rätten att slippa bli påverkad av religiösa budskap.

Enligt artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har varje människa rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
Religionsfriheten skyddar inte bara rätten att tro utan även rätten att inte tro. Denna rätt är absolut och kan inte inskränkas genom lag.

Böneutrop på offentlig plats och på främmande språk är inte en del av det svenska samhället. Dessa böneutrop är inte bara en kallelse till bön utan även en förminskning av andra religioner. Observera att kvinnor får inte ropa ut bönen.

Vidare står följande att läsa i lagen:
Religionfrihetslagen 1951:680
§1 Envar äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.

Det är dags att vi som är för religionsfriheten nu gemensamt säger ifrån, vi ska inte ha böneutrop i Karlskrona eller i Sverige.

29313870_10213969775010799_6239672966586564608_n.jpg

Ett böneutrop:

Allah är stor (Allahu akbar)
Allah är stor (Allahu akbar)
Allah är stor (Allahu akbar)
Allah är stor (Allahu akbar)
Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Allah
Jag vittnar att det inte finns någon annan gudom än Allah
Jag vittnar att Muhammed är Allahs profet
Jag vittnar att Muhammed är Allahs profet
Kom till bön
Kom till bön
Kom till frälsning
Kom till frälsning
Kom till framgång (Enbart Shiiter)
Kom till framgång
Bönen är bättre än att sova (Enbart Sunniter vid morgonbönen)
Bönen är bättre än att sova
Allah är stor (Allahu akbar)
Allah är stor (Allahu akbar)
Det finns ingen gudom utom Allah


Susanne Cederholm    Kontakta namninsamlingens skapare