Stoppa beslutet att stänga Sagolandet

Stoppa beslutet att stänga ner Sagolandets förskola.

En av Kommunpolitikernas huvuduppgifter är att värna om invånarnas och framför allt barnens bästa. Förslaget att stänga ner förskolan Sagolandet strider direkt mot det, vilket även stöds av oändligt många vetenskapliga artiklar och litteratur så som anknytningsteorin som förklarar hur vi skapar trygga relationsmönster som följer med och påverkar hur vi samspelar med andra senare i livet. Det strider även mot barnkonventionen, där man i beslut som rör barn i första hand ska beakta deras bästa, lyssna på vad de har att säga då det har rätt att uttrycka sin åsikt och höras i alla frågor som rör dem.

Har förvaltningen och politikerna i ansvariga nämnder gjort vad som beskrivs i svensk lag enligt barnkonventionen? Det har dem absolut inte gjort, speciellt inte efter att ha lovat att Sagolandet skulle finnas i 5 år i tillfälliga paviljonger för att sedan byggas i permanenta byggnader på Stattena. Vi föräldrar hade inte placerat våra barn på Sagolandet om vi vetat att det ska läggas ner efter 2 år, vi precis som alla andra föräldrar hade aldrig utsatt våra barn för detta.

Att politikerna fokuserar på siffror istället för barnens trygghet är förkastligt. Att förstöra den relation och trygghet som barnen skapat med pedagogerna och mellan varandra, kan få förödande konsekvenser för barnen då de tvingas att omplaceras i för dem, nya otrygga miljöer.

Om politikerna vill spara pengar kan de sluta sparka chefer, hyra in konsulter, sluta felrekrytera (anställa chefer som sedan sparkas med fallskärm), omorganisera för att sedan organisera om till det som fungerade från början och var mer kostnadseffektivt och fokusera på andra avdelningar som inte fungerar. Det som fungerar, Sagolandet, med fantastiska pedagoger, och barnens trygghet är det sista man ska spara på.

Pedagogerna på Sagolandet är oerhört professionella och omtänksamma, dem är väldigt innovativa och kreativa med deras många aktiviteter för att stimulera barnens utveckling. Deras arbete håller mycket hög standard och kvalité. Lek- och lärmiljön som dem har skapat och kontinuerligt förändrar och förbättrar är inspirerande.
Det finns förskolepedagoger i Lund, Hässleholm, Landskrona och även i Hörby som anammat Sagolandets aktiviteter och arbetssätt. Vi, och samtliga föräldrar, vi pratat med är väldigt upprörda över beslutet att lägga ner denna fina förskola.
Har politikerna besökt Sagolandet för att ta del av deras arbete och främst sätta barnens behov och trygghet i första hand, eller åter tittar bara på siffrorna?

Barn och utbildningsnämnden ska ta ett beslut om att avveckla Sagolandet i februari 2023. Vi vill med denna insamling stoppa nedstängningen av Sagolandet, lämna över namninsamlingen till kommunpolitikerna under mötet, så att de förhoppningsvis tar sitt förnuft till fånga, tar ett beslut på vetenskapliga grunder och fokuserar på barnens bästa.

För övrigt är timingen, att ge detta besked till pedagoger (som riskerar uppsägning) men även till föräldrar och barnen, precis innan julledigheten, under all kritik.

Tänk om - Gör rätt!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Azra Pavlica lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...