Stoppa Airport Center i Sälen

Vi är motståndare till det här projektet för att vi tror att det kommer att genomföras på bekostnad av kommunal, regional och nationell service i Malung/Sälens kommun. Samtidigt som våra politiker gottar sig i detta monstruösa luftslott lägger man ner våra skolor och försämrar välfärden i våra övriga kommundelar. Innan man börjar bygga någon ny flygplats borde man säkra att våra invånare får den service vi betalar skatt för.

Nu vet vi med säkerhet att vår ekonomi påverkas. Malung-Sälens kommun har skulder på nära 1,2 miljarder och satsningen fortsätter, vi vill att hela kommunen ska leva.

  • Vi anser att vi behöver satsningar på bättre vägar och att järnvägen ska upprustas.
  • Region Dalarna bör satsa på bättre kommunikationer med buss och tåg.
  • Vi tror att en flygplats kommer att påverka miljön på ett negativt sätt.

  • Vi tror också, att när kommunen ska arbeta med elförsörjning, vatten, avlopp, planläggning med mera kommer detta att påverka vår kommunalskatt, VA och elnätsavgifter i negativ riktning.
  • Vi tror inte heller att det kommer att bli några 500 nya arbeten som ger skatteintäkter till kommunen.

  • Det tänkta köpcentret kommer att allvarligt skada förutsättningarna för handlarna i Sälen, Lima, Limedsforsen, Malungsfors och Malung men även i de Norska grannkommunerna.

 Vi vill stoppa utbyggnaden av flygplatsen och byggandet av köpcentret.

 Observera: När ni skrivit på så kommer det ett E-Mail med en länk där ni måste bekräfta er underskrift för att den ska komma in.