Stopp mot ny buss-sträckning i Järvastaden

Det finns en plan på kollektivtrafik för busstrafik (buss 505) från Brotorpsvägen genom Gunnarbovägen i Solna ned till nya idrottsplatsen i kv Krossen. Se ”Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2021/2022” och även ” Detaljplan för ny idrottsplats i norra Solna kv. Krossen”. Vi som signerar denna skrivelse vill stoppa den nya bussträckningen. Vi anser att riskerna med att dra in en buss i bostadsområdet vida överväger nyttan.

Vi motiverar detta med:

- Ljud- och bullernivån från bussar som passerar, stannar och startar blir hög och störande för de boende (husen av radhus karaktär har en enklare träkonstruktion). Tidigare tillfälliga omläggning av busstrafiken på sträckan medförde detta problem.  

- Lekande barn. Järvastaden domineras av barnfamiljer. I området längs med buss-sträckningen finns närliggande lekplatser, öppna lekytor/gräsplan vid Jaktvillan, hus med entréer rakt ut mot vägen, en förskola, cyklister och fotgängare som är på väg till/från skola och förskola. På eftermiddagar och helger rör det sig dessutom många lekande barn längs hela sträckningen.

- Det finns en stor oro för att bussarna inte håller angivna hastighetsbegränsningar på 30 km/h. Inga väghinder finns på sträckan. 

- De flesta husen på sträckan har uteplatser och/eller balkonger, på framsidan, bara några meter från vägen och planerad busstrafik vilket inskränker på nyttjandet av förvärvade ytor.  

- Miljöpåverkan på bl.a. naturreservatet Igelbäcken.

- Det kommer vara korta avstånd till den nya idrottsplatsen från redan befintliga hållplatser Raoul Wallenbergskolan och Ulriksdals station. Det kommer även finnas mycket bra cykel och gångvägar att nyttja.  

-Sträckningen präglas främst av radhus och har därför mycket litet upptagningsområde av resenärer i jämförelse med nuvarande sträckning.  

Denna skrivelse med namnunderskrifter skickas till Solna kommun och Trafikförvaltningen SLL.

Vill ni skriva på – gör detta före 21 maj 2021!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Mattias Kjörk lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...