Stoppa besparingen på kompetenta undersköterskor.

Hej,

Detta är ett öppet brev till politikerna inom Stockholms läns region och sjukhusledningen på Nya Karolinska i Solna.

Vi arbetar som undersköterskor och barnspecialistundersköterskor på barnakuten Nya karolinska i Solna, Stockholms läns region.

Vi är Stockholms största barnakut och den enda barnakut som tar emot ortopediska och kirurgiska patienter i ålderna0 -15 år.

Vi är den enda barnakut som tar emot större traumalarm samt kemsaneringsolyckor. Hit kommer de barn som är svårast sjuka och skadade dygnet runt, 365 dagar om året. Vi träffar dagligen barn och familjer i deras kanske svåraste stunder. Vi axlar inte bara rollen som undersköterska/barnspecialistundersköterska, utan även den viktiga och svåra rollen som anhörigmottagare vid såväl som medicinlarm, traumalarm som kan leda till tragiska dödsfall.

Vi går dagligen till arbetet vi älskar, utan att ha en aning om vad som väntar oss, kanske ett överfullt väntrum med många sjuka barn och oroliga anhöriga. Detta kan ibland innebära frustrerande och ilskna anhöriga som undrar när det är deras barns tur, då väntetiderna kan variera väldigt mycket beroende på inkommande larm eller svårt sjuka barn och tid på dygnet.

Det innebär även många tacksamma föräldrar och barn, som gärna tackar och berömmer med fina ord för det fantastiska arbete vi faktiskt utför.

Vi tillsammans besitter en oerhört bred kompetens som i framförallt gipsning där vi utför flera olika gipstekniker, vidare besitter vi en bred kompetens vid omhändertagande av sårskador och omläggningar av brännskador. Vi assisterar vid svåra procedurer som kan innebära mycket oro, ångest och smärta för barnet men även för dess föräldrar. Vidare utför vi många provtagningar och de medicinska uppgifter som tilldelats oss för att underlätta för sjuksköterskor samt läkare.

Vi är den yrkeskategori som är närmast patienten och dess anhöriga. För detta krävs vana, ett skarpt öga och en god insikt i vårdens samtliga sysslor. Allt måste planeras noga, utefter individ samt situation, då varje barn är unikt och behöver få vård efter dess förutsättningar. Vi behöver besitta den kliniska blicken för att kunna bedöma den akutsituation som kan uppstå när det akutsjuka barnet som inkommer. Då vi även kan behöva agera ett stöd den oroliga föräldern i vår roll som anhörigmottagare.

Vi har alla gått utbildningar för att kunna hantera större katastrofer, en större kemsanering liksom gått diverse gipsutbildningar. Därtill kan tilläggas utbildningar som varje enskild undersköterska genomgått för att höja sin egen kompetens.

Den 21/6-21 har ansvarig ledning på barnakuten NKS beslutat att ta bort våran ersättningsmodell som ger oss en högre obekväm arbetstidsersättning. Detta trots att kommunal och arbetsgivare gått oeniga ut från förhandlingen som skedde den 24/2-21.
Vi berörs alla i undersköterskegruppen på Barnakuten NKS olika på grund av detta, vissa av oss kommer att förlora så mycket som ungefär 8000kr VARJE månad. Detta kommer innebära en stor förlust för varje enskild undersköterskas privata ekonomi.
På grund utav den ekonomiska situationen som ALB har så tar ni bort det tilläggsavtal vi undersköterskor har på Barnakuten.

Är det vi undersköterskor som med våran redan låga löner ska "rädda" en budget som är för lågt satt? Det är orimligt att vi ska vara er lösning på en budgetbesparing. Spelar vår kompetens någon roll eller är det bara ett huvud som räknas på Karolinska Universitetssjukhuset?

Vi som varje dag har människors liv i våra händer, vi som arbetar helger, nätter och storhelger, vi som redan får mindre utdelning än vad vi förtjänar ska få ÄNNU mindre.

Och vi förväntas rätta in oss i ledet och fortsätta som ingenting har hänt, utan någon som helst kompensation. Men det kommer vi inte att göra. Den kunskap och kompetens vi besitter kommer förmodligen uppskattas någon annanstans. Vi vet inte vart, om eller när, men vi vet att vi är värda mer än detta!

Vi älskar vårt jobb, men det är inte värt vad som helst. Varje dag räddar vi liv, vi är mycket bra på det vi gör och vilket sjukhus, vilken avdelning eller mottagning som helst skulle vilja ha oss. Vi skulle kunna välja fritt.

Men hur skulle det gå för barnakutmottagningen utan denna breda kompetens och kunskap som endast vi undersköterskor/barnspecialistundersköterskor besitter?

När sjuksköterskorna fick sitt avtal uppsagt för ca 1.5 år sedan så fick dem en kompensation på ett X antal kronor som ett tillägg på lönen. Vad gör att vi undersköterskor inte är värda detta? Vi tolkar det som att ledningen på Karolinska har olika syn på olika yrkeskategorier. Ledningen bemödade sig inte ens att informera oss ansikte mot ansikte - utan man (Magnus Flodberg) skickade bara ett kortfattat mail.

Vi undersköterskor på Barnakuten är intresserade att diskutera, komma fram till en rimlig lösning som inte blir så markant kännbar som nu.

Ledningen på Barnakuten NKS är tyåvärr inte intresserade att göra desamma...


Leila Kadunic, Barnakuten i Solna.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Leila Kadunic, Barnakuten i Solna. överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...