Stöd: SVERIGE MOT DEPORTATIONER 8 OKT 2018

SVERIGE MOT DEPORTATIONER 8 OKT 2018

PROTEST MOT DEPORTATIONER av asylsökande till Afghanistan!

De flesta asylsökande från Afghanistan som flytt till Sverige får beslut om utvisning. Detta trots att landet befinner sig i väpnad konflikt (krig), som har förvärrats de senaste åren och trots att många tillhör grupper som är särskilt hotade i hemlandet. Risken för förföljelse har skärpts genom att talibanrörelsen och IS flyttat fram sina positioner och tagit över en stor del av Afghanistan. Detta beskrivs av FN:s flyktingorgan UNHCR i deras senaste gedigna rapport.

Ensamkommande unga utvisas i ännu högre grad än andra, trots att många av dem är extra utsatta genom att de inte växt upp i Afghanistan. Även barnfamiljer utvisas trots kriget.

Att utvisa människor som riskerar förföljelse står i strid mot FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv och även mot FNs konvention om mänskliga rättigheter § 14. " Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.".

Att utvisningarna går att genomföra beror på att Sverige och EU har tecknat återtagandeavtal med Afghanistan. Inom EU kallas avtalet Joint Way Forward. Avtalet innehåller löften från Afghanistan att ta emot och skydda de utvisade och från EU-länderna bl.a. att ge visst ekonomiskt stöd till dem. EUs återtagandeavtal slöts samtidigt som EU utlovade ett stort biståndspaket till Afghanistan.

Afghanistans parlament nekade att godkänna återtagandeavtalet med Sverige eftersom det innebär tvångsutvisningar av personer man inte kan ta ansvar för. Sveriges regering har sagt att det inte gör något eftersom EU har ett avtal.

ÅTERTAGANDEAVTALEN ska förlängas i oktober 2018. Denna vecka träffas även EUs makthavare för att diskutera och fatta fortsatta beslut i Bryssel om en ytterligare åtstramad migrationspolitik, även kallad "Fort Europa". Vi protesterar inom hela Europa den 4-8 oktober med LIVE-sändningar från manifestationerna.

Vi protesterar mot att BISTÅND ANVÄNDS FÖR ATT PRESSA MOTTAGARLANDET att ta emot återvändande. Vi protesterar mot att Sverige fortsätter att tvångsutvisa människor som riskerar att dödas i kriget eller förföljas i Afghanistan.

Vi vill att Sveriges regering RIVER AVTALET NU!
Vi vill att Migrationsverket AVBRYTER TVÅNGSUTVISNINGAR till Afghanistan på grund av SÄKERHETSLÄGET!

Afghanistan är inte säkert!

* UPPDATERA SÄKERHETSLÄGET i Afghanistan
* AVBRYT TVÅNGSUTVISNINGARNA
* RIV AVTALET

Vi vill värna:
FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv och även FNs konvention om mänskliga rättigheter § 14. " Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse."
_____________________

-NAMNINSAMLING
http://www.skrivunder.com/signatures//


Elizabeth Gyllenger, Anna Rosenqvist, Maja OW, Sverige mot deportationer 8 okt 2018.    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Elizabeth Gyllenger, Anna Rosenqvist, Maja OW, Sverige mot deportationer 8 okt 2018. lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...